Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inför fullmäktige: Återremittera planen för kvarteret Toppseglet!

Annons

Tidigare i tidningen har det bara funnit en notis om att Länsstyrelsen hade upphävt strandskyddet för den planerade bebyggelsen vid Öster Mälarstrand, etapp 2, Dp1645. Detta är dock bara halva sanningen. Det bör påpekas att Länsstyrelsen i tidigare yttrande sagt att "det torde saknas särskilda skäl för undantag från strandskyddet för bostäder och bostadsparkering på sätt som planförslaget anger för kvarteret Toppseglet. Lokalgatan Öster Mälarstrand bör bli den naturliga avgränsningen mellan bostäder och områden för verksamheter mer tillgängliga för allmänheten".

I det senare beslutet från Länsstyrelsen har en av de två som undertecknat beslutet hänvisat till detta tidigare ställningstagande och bifogar en "Avvikande mening" med motiveringen att: "Jag konstaterar att nu redovisat förslag till detaljplan inte på något avgörande sätt avviker från tidigare förslag till detaljplan vad gäller den del av planområdet som ligger mellan lokalgatan Öster Mälarstrand och Mälaren. Enligt min uppfattning har kommunen inte heller nu redovisat sådana 'särskilda skäl' som motiverar ett upphävande av strandskyddet nedanför lokalgatan för bostadsbebyggelse. Jag delar dock Länsstyrelsens uppfattning att det finns särskilda skäl för upphävande av strandskyddet norr om nämnda lokalgata".

Detta sammanfaller också med de synpunkter som anförts mot bostads-bebyggelsen i Kvarteret Toppseglet från till exempel

Hyresgästföreningen, 29 kultur- och idrottsprofiler och från tre privatpersoner genom formella kommentarer till samrådsremiss och planutställning.

Med hänsyn till detta borde våra politiker i kommunfullmäktige vid dagens sammanträde ansluta sig till de synpunkter som

naturvårdshandläggaren på Länsstyrelsen anfört och återremitera planförslaget till byggnadsnämnden, med uppmaning att de två bostadshusen med tillhörande bostadsparkering i kvarteret Toppseglet måste tas bort ur planen.

För väljare som trodde på vallöften om en zon på 75 meter från stranden fri från bostadsbebyggelse finns det annars inget annat val än att överklaga hela detaljplanen, Dp1645, inom tre veckor efter det att kommunfullmäktige antagit planen, innan planen vunnit "laga kraft".

Jan Andersson

Yngve Björkman

Maud Petterson

förtroendevalda i Hyresgästföreningens i Västerås remissgrupp för planärenden

Bo Ekman

representant för 29 kultur- och idrottsprofiler

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons