Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inför intendenteri gymnasieskolan

Annons

Våra största samlade enheter i kommunen är gymnasieskolorna där elever, lärare och övrig personal utgör 1 000 till drygt 2 000 personer. Omsättningen på den största enheten är cirka 175 miljoner kronor. Detta motsvarar ett medelstort företag.

Som chefer för dessa skolor finns gymnasierektorer. Områdeskontoret står för ekonomisk konsultation men någon egen ekonom har man inte att tillgå ute på gymnasieskolorna.

Det är rektor som har huvudansvaret och det är rektor som får ta konsekvenserna om ekonomin inte håller. Detta gäller även när osäkra anslag spolierar planeringen. Rektor ska samtidigt vara högste ansvarige för eleverna och dessutom ha såväl personalansvar som pedagogiskt ansvar. Numera finns i och för sig programansvariga rektorer som också har pedagogiskt ansvar men det som ofta lyfts fram är hur lite tid en rektor har att vara ledare för sin skola.

I Borås har man, sedan ett antal år, intendenter på gymnasieskolorna. Det innebär att man har anställt personer med varierande utbildningar men där alla har en ekonomutbildning i botten. Vissa kan ha personaladministrativ utbildning, andra någon teknisk utbildning och så vidare.

En intendent ska kunna vara ansvarig för ekonomi och verksamhetsstyrning, ha ansvar för all ekonomipersonal, vara lokalansvarig men också IT-ansvarig om så krävs.

Verksamhetsstyrningen är den viktigaste delen när det gäller att få effektivitet på enheten. En intendent kan ha fokus på allt som innebär förbättringar och effektiviseringar i lokaler, miljö, och hur arbetet bedrivs. En ekonom som sitter på annat håll har inte stora förutsättningar att se möjligheterna, en rektor har inte tiden till sitt förfogande. En intendent sitter i ledningsgruppen för skolan, har ansvaret för ekonomin i nära samarbete med huvudansvarig rektor.

Genom ett strukturerat arbete på alla nivåer ser man till att personalstyrkan motsvarar behoven. Små självstyrande grupper där medarbetarna får större delaktighet och ansvar bidrar till större arbetstrivsel och minskade sjukskrivningar. För gymnasieskolan i sin helhet åstadkommer man också en självstyrande enhet där ansvar finns på olika nivåer. Något områdeskontor behövs inte med denna organisation.

Vi kristdemokrater lämnar nu in en motion om intendenter på gymnasieskolan utifrån den ohållbara situation som råder ute på gymnasieskolorna där man trots enheternas storlek saknar ekonomer. En rektor ska inte behöva axla hela det ekonomiska ansvaret utan medhjälpare inom enheten.

Vi anser att en intendent skulle lösa de problem gymnasieskolorna har i dag.

Arne Nordberg

Sven Svensson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons