Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Infrastruktur ? viktig för stat och kommun

Annons

Infrastrukturen i vid bemärkelse blir viktigare och viktigare i samhället. Det finns i dag en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och kommun, med det krävs också ett ständigt utbyte och samarbete för att få ut det mesta och det bästa ur de resurser vi satsar.

Det finns ständiga intressekonflikter och olika perspektiv som måste brytas mot varandra. Går det, exempelvis, att hitta en gemensam syn på tågtrafiken där många olika typer av tågresor ska ske på samma spår? Det kan handla om långväga resenärer som vill komma fort fram med få stopp medan andra (arbetspendlare) vill åka fort men med fler stopp. Det kan också handla om svårigheten att samordna person- och godstrafik på ett sätt som gör att persontrafiken kommer fram på attraktiva tider utan att godstrafiken drabbas av stora kostnader i brist på tåglägen?

Svaret är givetvis ja, men det krävs att många olika intressen samverkar och försöker att finna den minsta gemensamma nämnaren. Dalabanan är ett exempel på ett sådant samverkansprojekt där kommuner och regioner samverkar trots uppdelning mellan tre län och trots skillnader i villkor och utgångspunkter.

Intressekonflikter kan det också bli inom vägtrafiken. Behovet av god framkomlighet innebär att förbifarter byggs. För miljön i stadskärnan är det utmärkt. Likaså för trafiksäkerheten när gamla, smala och kurviga vägar försvinner och ersätts av nya, som är rakare och bredare.

Baksidan är att vissa orter kan bli rädda för att de kommer att "försvinna". För den som enbart vill ta sig från punkt a till punkt b, och vill att det ska gå så fort som möjligt, blir det mycket bättre.

Men för den som vill något mer än att transportera sig kan det uppkomma bekymmer. Här har ansvariga myndigheter, både statliga och kommunala, en mycket viktig roll att se till att det blir en bra och tydlig information som tillgodoser olika intressen och öppnar upp vårt fantastiska landskap för nyfikna besökare ordentligt och i god tid. De nya bruna kulturminnesskyltarna kan här vara till stor hjälp.

Det nationella arbetet för att kunna utöka arbetsmarknadsregionerna genom infrastrukturen måste också drivas vidare. Sala tillhör exempelvis samma arbetsmarknadsregion som Västerås, men andelen som pendlar mellan Sala och exempelvis Uppsala eller Stockholm ökar hela tiden. Det är mycket positivt både för Sala och för Stockholm. Vi ökar genom regionförstoringen både näringslivets utvecklingsmöjligheter och den individuella friheten, samtidigt som våra orter blir mindre sårbara vid omställningar och strukturförändringar. Därför vill vi, vilket framgår av vårt valmanifest, fullfölja den infrastruktursatsning som nu pågår, och dessutom öka ambitionerna!

Genom utbyggnaden av "bredband" har också valmöjligheterna ökat. Dels för dem som helt enkelt vill förlägga hela eller delar av arbetstiden hemma. Dels för dem, arbetstagare eller företagare, som vill flytta till en ny plats eller livsmiljö. Därför vill vi också, trots motstånd från den borgerliga oppositionen i riksdagen, fortsätta satsa på utbyggnaden av bredband, vilket vi också lyfter fram i valmanifestet.

Tommy Johansson

Ulrica Messing

Vi ökar genom regionförstoringen både näringslivets utvecklingsmöjligheter och den individuella friheten, samtidigt som våra orter blir mindre sårbara vid omställningar och strukturförändringar, skriver Tommy Johansson (s), oppositionsledare i Sala, och Ulrica Messing (s), infrastrukturminister.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons