Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Infrastrukturministern: Klimathotet måste lösas på alla fronter

Annons

Förra måndagen presenterade klimatberedningen sitt arbete. Där föreslår allianspartierna att Sverige ska minska koldioxidutsläppen med 38 procent till 2020.

För mig är det intressant att se att många av de åtgärdsförslag som presenteras handlar om transporter. Detta då ungefär en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från transportsektorn.

Jag kan konstatera att beredningens inriktning är i linje med vad regeringen arbetar med på infrastruktursidan. Jag vill här beskriva tio åtgärder som jag arbetar med för att skapa ett klimatsmart och konkurrenskraftigt trafiksystem.

1. Bredare finansiering. Kommuner, regioner och näringsliv måste få möjlighet att finansiera infrastruktur. Därför behöver lagstiftningen ses över för att möjliggöra detta. Även möjligheterna för regionalt eller kommunalt beslutade vägavgifter ses över.

2. Klimatvänlig upphandling. För att vi tillsammans ska klara klimatutmaningen krävs det att hela det offentliga Sverige parkerar de fossila fordonen för gott. Och här är den offentliga upphandlingen ett verktyg som måste nyttjas!

3. Internationell samverkan. Effektiva transporter kräver gränsöverskridande infrastruktur. Därför arbetar jag för att EU ska prioritera arbetet med att införa åtgärder som möjliggör ökad konkurrens på järnväg.

4. Bättre kollektivtrafik. För att människor ska kunna åka kollektivt behövs en ändrad ansvarsfördelning och öppnare marknad inom persontransporttrafiken. Tidtabeller, biljettsystem, maskinparker och kringservice måste utgå från dagens rörelsemönster. Därför har vi nu en utredning som ska skapa förutsättningar för ökad konkurrens för persontransporter på järnväg.

5. Höghastighetståg. Tåget har en viktig roll i ett klimatsmart transportsystem. Därför är det viktigt att undersöka hur höghastighetståg snabbt kan knyta ihop västkust med östkust och söder med norr.

6. Förändrat flyg. Som en följd av allt snabbare och mer effektiva järnvägsförbindelser kommer statens ekonomiska åtaganden för de nationella flygplatserna att förändras. Framför allt gäller det inrikesflyget som kommer att få stå tillbaka för en snabbare och miljövänligare tågtrafik.

7. Fossilfri fordonspark. 2020 ska Sverige leverera vår andel av EU:s bördefördelning vad gäller utsläpp och förnybara drivmedel. Därför är det oerhört viktigt att vi redan nu tar frågan på största allvar och också vågar blicka fram mot en framtida, helt fossilfri, fordonspark.

8. Modern informationsteknologi. Den klimatvänligaste resan är den som aldrig behöver göras. Därför är ökad möjlighet till

distansarbete och en effektivare användning av lastbilsflottan prioriterade frågor.

9. Ett effektivare trafiksystem. För att möta behovet av ett transportslagsövergripande synsätt inrättas till 2009 en gemensam transportinspektion som omfattar samtliga fyra transportslag. Nästa steg blir att gå vidare med hur de kvarvarande verksamheterna inom transportsektorn bäst organiseras.

10. Samverkan med näringsliv och forskningen. Utvecklingen av effektiva och miljövänliga transportlösningar och logistiksystem är en viktig uppgift för branschen. Från politiskt håll är det viktigt att ge såväl bransch som sektor så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas med uppgiften.

Klimathotet måste lösas på alla fronter. Det kräver insatser på såväl lokal, regional, och nationell nivå. Här finns stora möjligheter att med en miljödriven transportpolitik skapa förutsättningar för fortsatt ekonomisk

tillväxt, nya företag och nya jobb samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Fortfarande återstår en hel del arbete men resan har påbörjats.

Åsa Torstensson (c)

infrastrukturminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons