Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inga pekpinnar med kristdemokratisk politik

Annons

I dag kan vi som kvinnor bli nästan vad som helst: brandmän, astronauter, börsmäklare och riksdagsledamöter. Vi får tjäna pengar, göra karriär och synas. En sak har det däremot blivit fult, ja nästan lite tabu att vilja vara, nämligen mamma. Är man som kvinna under någon tid i livet mer intresserad av att uppfostra sina barn än av att utföra hjärnkirurgi, betraktas man av både politiska partier och opinionsbildare som smått förtryckt.

Vi kristdemokrater har länge iakttagit den här underliga formen av förmynderi. Vi har följt föräldraupproren och hört hur både mammor och pappor ropar efter mer tid med sina barn. Men i stället för att hörsamma deras rop har kvinnor (och män) uppmanats att springa feministernas lopp, socialdemokraternas lopp, Karl-Petter Thorwaldssons lopp och Alva Myrdals lopp. De har sprungit tills de tappat andan och ingen har frågat Sveriges mammor vad de själva vill.

Runt vilket sammanträdesbord beslutades att det är finare att handla med aktier än att ge den uppväxande generationen kärlek och vägledning? Kanske spelar det ingen roll. Det viktigaste är att vi nu tillsammans gör vårt allra yttersta för att skapa verklig valfrihet och verklig jämställdhet för kvinnor i karriären, liksom för kvinnor vilka hellre vill tillbringa mer tid med sina barn. För oss handlar jämställdhet och valfrihet om att både män och kvinnor ska få göra egna, självständiga val, utan politikers pekpinnar eller proffstyckande. Vårt uppdrag är att skapa de allra bästa förutsättningarna för lika möjligheter och lika skyldigheter, och kanske viktigast av allt: att lyssna.

En SIFO-undersökning genomfö rd i slutet av april i år, visade att 64 procent av alla vill att samhället ska göra det ekonomiskt möjligt att vara hemma med sina barn tills de fyller fyra år. 73 procent av föräldrarna med barn under två år svarar ja på samma fråga. Detta är något vi kristdemokrater tagit fasta på. Vi vill genomföra kommunala vårdnadsbidrag som ger ekonomiskt stöd till alla föräldrar; män eller kvinnor, som vill vara hemma på hel- eller deltid efter föräldraförsäkringens slut.

Vi anser att dagens barnomsorgssubventioner är djupt orättvisa. Bara de som väljer att ha sina barn på kommunalt finansierad förskola eller familjedaghem får del av stödet, som i genomsnitt uppgår till nästan 100 000 kronor per barn och år. Familjer där någon av föräldrarna själv vårdar barnen får inte en krona. Det får inte heller familjer som ordnat sin barnomsorg privat, familjer vars arbetstider inte stämmer med de kommunalt finansierade förskolornas öppettider eller familjer som bor i glesbygd. Detta är djupt orättvist.

Att söka förringa vårdnadsbidraget och kalla det kvinnofälla är den lägsta formen av politikerförmynderi. Det är att säga till landets föräldrar att de inte är kompetenta nog att fatta beslut som rör den egna familjens bästa, utan i stället behöver någon som kan vara jämställd och duktig åt dem. Det är inte vad vare sig föräldrarna eller vårt arbete för mer jämställdhet behöver. Att överhuvudtaget dra slutsatsen att mindre tid med barnen ger mer jämlikhet är vansinne.

I stället vill vi kristdemokrater se en skärpt diskrimineringslagstiftning och en delad premiepension mellan kvinnor och män som har barn tillsammans. Den som tagit huvudansvaret för hem och barn ska på ålderns höst självklart inte bli lidande ekonomiskt.

Antalet anmälningar till Jämo om misstänkt diskriminering i samband med graviditet och föräldraskap har ökat de senaste åren. Trots att jämställdhetslagen talar om att arbetsgivare ska uppmuntra och underlätta föräldraledighet är detta en generell bestämmelse. Det finns ingen möjlighet till sanktioner och prejudicerande domar saknas. Därför blir lagen uddlös. Vi vill att ett särskilt förbud mot diskriminering av föräldralediga införs i föräldraledighetslagen. Vill också att uppsägning på grund av arbetsbrist av anställd som är helt föräldraledig ska börja löpa först när arbetstagaren helt eller delvis återupptar sitt arbete. För att uppmuntra fler pappor att ta ut mer föräldraledighet har vi länge drivit på frågan om en takhöjning.

Vi som skrivit och undertecknat den här artikeln är kvinnor som valt att arbeta politiskt, bland annat för att stärka kvinnors möjlighet att förverkliga sina mål och drömmar med livet. Vi har ingen ambition att pådyvla våra värderingar och prioriteringar på samtliga landets kvinnor. Vi tror att de känner sig själva, sin livssituation och sina intressen bättre än vi. Vi vill ge valmöjlighet. Vill de vara mammor på heltid ska de ha samhällets stöd och ekonomisk ersättning för det. Vill de arbeta ska vi se till att förskolan har god kvalitet. Vår målsättning är att stödja inte styra föräldrarna. Det skiljer sig en hel del från nuvarande socialdemokratisk politik.

Maria Larsson

Solveig Nygren

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons