Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingemarsson (S): MDPV är särskilt farlig

Annons
Farlig. MDPV bör ses som en särskilt farlig drog och narkotikaproblemet borde vara en perfekt fråga för varje politiskt parti, menar Solveig Ingemarsson.

I VLT Fokus den 2 november kunde man på två helsidor under rubriken ”Offras sanningen i kampen?” läsa om huruvida drogen MDPV är så utbredd och farlig som det sagts offentligt den senaste tiden. I artikeln fastslås bland annat att Västerås narkotikapolis Per-Erik Lundberg är en av dem som ”felaktigt” fört över sin information om drogernas farlighet.

”Men oro gränsande till panik har fått politiker, sjukvårdspersonal och polis att ta till starka – ofta alltför starka – formuleringar i media och till och med i riksdagen.” skriver VLT bland annat. Och så försöker man bevisa vari den överdrivna oron ligger hos personerna som har att hantera narkotikaproblematiken.

I VLT den 5 november sätts nu Fokus på den kontroversielle docenten och narkotikaforskaren Ted Goldberg, som sedan länge kritiserat den restriktiva narkotikapolitiken i Sverige. Han tycker att ”röster i narkotikadebatten appellerar till känslor snarare än intellekt”. Han har fått representera de personer som till exempel inte vill ha hårdare straff utan menar att vi borde acceptera att droger finns och att i stället minska missbrukets skadeverkningar.

I Läkartidningen 2012-10-04 nr 43 kan man läsa följande:

* Antalet förgiftningar med centralstimulantia ökade dramatiskt under våren 2012 på medicinkliniken och intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Västmanlands sjukhus i Västerås.

* Analyser av blod och urin från ett flertal fall påvisade en mycket hög förekomst av den amfetaminliknande Internetdrogen MDPV.

* En retrospektiv journalstudie av intoxikationer med centralstimulantia styrkte att MDPV var orsaken till majoriteten av fallen och visade även på en mycket stor ökning av det somatiska vårdbehovet.

* Journalstudien visade dessutom att merparten av MDPV-patienterna kom från en etablerad missbrukarpopulation.

* Det stora antalet svåra förgiftningar i en population av etablerade drogmissbrukare antyder att MDPV är en särskilt farlig och svårhanterlig drog.

Vidare skriver Läkartidningen: ”Sedan 2009 ligger MDPV på tredje plats internationellt vad gäller sökningar i sökmotorn Google. Även Giftinformationscentralen har under den senaste tiden noterat en kraftig ökning av MDPV-fall; från 14 under det första halvåret 2011 till 55 under de första fem månaderna 2012.

Norrköping och Uppsala står för en del av dessa, men den absoluta majoriteten har kommit från Västmanland ... Effekterna av MDPV-epidemin i Västmanland kan ses på alla nivåer inom den somatiska vården, med dramatiska ökningar av antalet besök på akutmottagningen, antalet vårddygn på medicinsk vårdavdelning och inte minst behovet av intensivvård.

Detta förhållande visar tydligt, trots avsaknaden av dödsfall i det aktuella materialet, att MDPV bör ses som en särskilt farlig fenetylamindrog av psykostimulantiatyp som samhället snarast bör ägna särskilda resurser åt att bekämpa.”

Narkotikaproblemet borde egentligen vara en perfekt fråga för varje politiskt parti. Rubrikord som ”överdrivet”, ”ändamålet helgar medlen” i bekämpningen av drogträsket, ska inte hamna som slagträn mellan människor, om vem som talar mest sanning eller har rätt inställning i drogfrågan.

De som i så fall främst ska ifrågasättas är de regeringar som i årtionden inte velat införa en generell narkotikadefinition för att ställa ¿dessa medel under allmän kontroll. Högsta domstolen har i en lång serie domar sedan sommaren 2011 rivit upp praxis i narkotikamål, så att ingen i dag vet hur domstolarna kommer att döma. Trots ett 20-tal kommissioner, ledningsgrupper och samordningskanslier har Sverige aldrig haft någon parlamentarisk utredning om narkotikapolitiken.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons