Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen bostadsbrist i Västerås

Talet om bostadsbrist i Västerås är klart överdrivet, hävdar Västeråsalliansens företrädare i fastighetsnämnden Göran Landerdahl (fp), Claes Merborn (kd), Stefan Lindh (m), Evert Jonsson (c) och Marja Ramsin (mp).

Annons

Glädjande nog växer Västerås. Vi behöver cirka 500 nya lägenheter varje år. I Västerås är beredskapen god för byggande av flerbostadshus. Det finns många färdiga planer, till exempel Lillåudden, kvarteret Ludvig vid Mimerporten, Korsängskolan med flera. I centrum sker en växande konvertering av kontorslokaler till bostäder.

För 2007 planeras 760 lägenheter. Alliansens beslut att inte bygga i kvarteret Flygaren, på Djäkneberget och i Geddeholm minskar detta med drygt 100 lägenheter. För 2008 och 2009 finns planering för över 600 lägenheter i flerfamiljshus per år. Vi har startat processen för att få fram lägenheter vid Östra Talltorp och vid Barkarö för att snabbt öka utbudet ytterligare. Vår ambition är att en stor del av de nya lägenheterna skall vara hyresrätter.

Oppositionen genom Britt Sandström och Thomas Östling hävdar den 11 november att bostadsbrist hotar i Västerås. Bakgrunden är regeringens beslut om slopade av investeringsstöd- och bidrag med 630 miljoner kronor samt avskaffande av ränte och momssubvention med 1,7 miljarder kronor.

Västeråsalliansen anser att det är en riktig väg att via sänkt skatt på bostäder begränsa hyrorna. En övergångseffekt är att de kalkyler för byggande av smålägenheter som utgått från bidragssystem inte längre håller utan måste räknas om. För större lägenheter får omläggningen inte samma effekt. I Västerås påverkar det Mimers planering vid uppförandet av 84 lägenheter i kvarteret Kleopatra invid Ringvägen i anslutning till Oxbacken.

Vi är övertygade att projektet ändå blir av. Ökad konkurrens inom byggentreprenadssektorn, förenklade normer och en mer flexibel planprocess, kan komma att sänka byggkostnaderna med minst lika mycket som de slopade bidragen. Samarbeten med marknadsaktörer, som Bo-Klok-konceptet och mer industriellt byggande, till exempel Mimers punkthus i Fredriksberg är också vägar att få ner byggkostnaderna. Vi kan också använda tomträttsinstrumentet för att via annuitet i avgälderna minska hyran i nybyggda hus. Med lågenergihus kan driftkostnaderna och därmed hyran sänkas. Därtill bör en översyn ske av bostadsbeskattningen för att ge förvaltare av hyresrätter kompensation för avdraget för kapitalkostnader mot andra inkomster som finns för bostadsrätts- och småhusägare.

Västerås bekymmer idag är bristen på småhustomter och särskilt styckebyggartomter. Det finns under 10 stycken byggklara tomter idag. Socialdemokraterna hade här förlitat sig på att Gäddeholm skulle vara byggklart 2006 med 30 styckebyggartomter. Planen är överklagad, varför det löftet ej kan infrias. Vi har beslutat att etapp ett i Gäddeholm skall innehålla 50 styckebyggartomter som kan påbörjas 2007. Ytterligare 80 småhus kan förverkligas i denna etapp. Vi hoppas här kunna få fram lågenergihus. Vi har också återupplivat planeringen på Barkaröområdet. Där kan minst 200 tomter bli byggklara under perioden 2007-2009. Vi prövar också utbyggnad av Östra Talltorp, Rönnby, Skälby och en rad områden i Västerås omland.

Genom att vatten- och avloppsfrågan nu löses för Östra Västerås kan till exempel ökat byggande ske i Harkieområdet. Vi är därför övertygande om att kunna erbjuda fler än 200 småhustomter per år för 2007-2009.

Göran Landerdahl

Claes Merborn

Stefan Lindh

Evert Jonsson

Marja Ramsin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons