Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen populism att lyssna på Hamreborna

Annons

I ett debattinlägg den 7 februari försvarar socialdemokraterna Anna Grön och Yngve Wernersson sitt och vänsterpartiets maktfullkomliga agerande i byggnadsnämnden, när detaljplanen för kvarteret Flygaren på Hamre behandlades efter att ha varit ute på samråd.

Inför mötet i byggnadsnämnden hade Stadsbyggnadskontorets tjänstemän utvärderat yttranden och förslag från samrådet och gjort en avvägning mellan olika intressen, som resulterat i ett reviderat förslag till detaljplan med ett gruppboende men inga flerbostadshus. Detta passade inte majoriteten, som inför sittande nämnd körde över Stadsbyggnadskontoret och oppositionen och drev igenom att det planförslag som sänts ut på samråd skulle ställas ut utan förändringar. Inkomna yttranden från de kringboende lämnades helt utan beaktande för här skall byggas enligt majoriteten oavsett vad de kringboende tycker.

Vi i oppositionen anser att samråd är till för att de kringboende ska få tillfälle att i sann demokratisk anda yttra sig över planförslag och i rimlig grad få gehör för sina synpunkter. Det kallar Anna Grön och Yngve Wernersson för populism. Vi kallar det för demokrati. Själva valde de att helt bortse från inkomna yttranden och tjänstemännens professionella bedömning. Ett maktfullkomligt och arrogant agerande som de boende på Hamre och Talltorp borde ha besparats.

Anna Grön och Yngve Wernersson skriver att samrådet gett avtryck i det förslag till detaljplan som nu ställs ut. Det är fel då förslaget som nu ställs ut är samma förslag som sändes ut på samråd. Majoriteten har inte tillåtit samrådet att ge något avtryck i planförslaget. Det står inte ett ord om några nya fotbollsplaner i det planförslag som nu ställs ut. Av planförslaget framgår däremot att nuvarande planer försvinner. I ett samrådsyttrande talas det dock om nya fotbollsplaner.

Vi har svårt att förstå varför befintliga fotbollsplaner ska ersättas med nya fotbollsplaner långt ifrån där barnen bor. Måste barnen passera hårt trafikerade gator och vägar för att komma till de nya fotbollsplanerna? Hur ser socialdemokraterna på barnperspektivet i stadsplaneringen? Varför inte låta barnen fortsätta att spela fotboll på nuvarande plats. Flerbostadshus kan byggas öster om Hamregatan eller på andra ytor, som blir tillgängliga när den nya flygbullerzonen antas inom kort. Men detta konstruktiva förslag stämplar väl socialdemokrater och vänsterpartister som populism.

Claes Kugelberg

Henrik Östman

Kajsa Källberg

Ulf Jansson

Mikael Vilbaste

Thord Emdén

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons