Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inget utbrett missnöje från Salapendlare

VL försöker ständigt förbättra verksamheten, men behöver ta hänsyn till ökande kostnader, framhåller Lars Mattsson, VD Västmanlands Lokaltrafik, Ann Berg, områdeschef Västmanlands Lokaltrafik och Leif Johansson, VD AB Västerås Lokaltrafik i ett svar på Joakim Bernströms inlägg den 20 december.

Annons

Joakim Bernström pendlar med busslinje 69 mellan Sala och Västerås och har olika frågor kring busstrafiken. Dessa frågeställningar belyses nedan i den ordning de ställts.

Det är roligt att höra att Joakim tycker "hans" avgång 5:50 från Sala är populär och att bussförarna gör ett mycket bra jobb och är trevliga.

Som så många andra verksamheter förändras VLs kostnader över tiden beroende på bland annat att drivmedelspriser och lönekostnader stiger. Det gör att vi, om än inte fullt ut men i viss mån, justerar priserna efter detta.

Alternativet, som vore att dra ned på trafikutbudet, tycker vi känns mindre attraktivt.

Priserna höjs överlag med tre procent från den 7 januari 2007. Efter önskemål från framförallt Västerås stad ligger dock priserna i tätortstrafiken (Västerås, Fagersta, Köping, Sala och Arboga) stilla, medan det blir en höjning av pendlarkortspriserna i motsvarande trafik (avståndsklass 1-2 i VLs terminologi) på mellan fem och nio procent för att kompensera de frysta kontanttaxorna.

Arosian i Västerås, Salatian i Sala och Guldtian i Köping blir också oförändrade.

Joakim Bernström har också en rad synpunkter på de bussar som trafikerar linje 69. Vi beklagar att dessa upplevs så bristfälliga. Vi kan till vår glädje notera att vi åtminstone under de senaste tre åren inte fått in några liknande klagomål på dessa bussar, varför missnöjet inte kan vara för utbrett hos våra resenärer. Joakims avgång klockan 5.50 från Sala är dagens första tur för linje 69:ans buss. Den körs praktiskt taget alltid med samma buss. Den är av märket Jonckheere årsmodell 2001.

Bussen står på värmeramp innan den tas i trafik. Däremot tar det mycket riktigt någon mils körning innan den kommer upp i full temperatur. Detta gäller alla våra bussar. Vi besiktigade bussen samma dag som Joakims artikel publicerades, men kan inte hitta något fel med luftkonditioneringen. Förarna på Saladepån städar och tvättar själva bussen dagligen. Speciellt under vintern dras dock mycket smuts in i bussen under dagen. Vad gäller sätena ska vi göra en speciell genomgång av dessa.

De ålderskrav vi ställer på bussarna är att medelåldern på bussflottan inte får överstiga 7,5 år och att en enskild buss inte får vara äldre än 14 år. Vår prioritet är bra och trafiksäkra bussar, men att låta dem leva sin livslängd ut för att kunna ha möjlighet att lägga våra pengar på så mycket busstrafik som möjligt. Som ett led i vårt säkerhetsarbete installerades under 2004 säkerhetsbälten i alla landsvägsbussar.

Detta skedde till en kostnad som var lägre än inköp av en enda ny buss. Vår kollega Upplands Lokaltrafik, som vi har nära kontakter med, byter inte heller ut sina bussar över en natt.

Under de senaste åren har stadstrafiken i Västerås fått en större mängd nya bussar. Detta hänger dock ihop med att Västerås stad gått in och finansierat merkostnader för utbyte av dieselbussar till biogasbussar. Vår filosofi vad gäller bussar är att byta ut dem mot det som är mest modernt vartefter fordonen faller för åldersstrecket. Vi uppgraderar de äldre bussarna vartefter. För närvarande håller vi på att eftermontera partikelfilter i ett 30-tal äldre dieselmodeller för att lyfta upp deras miljöprestanda.

Vi är glada att Joakim Bernström tar upp frågan om turtätheten. Slår man ihop dagens antal avgångar med tåg och buss mellan Sala och Västerås så är det runt 20 stycken åt båda hållen. De förändringar som tillkommit på senare år är att en sen busslinje från Västerås lagts till för att möjliggöra för skiftarbetande att åka hem på kvällen. Men mer kan naturligtvis göras.

För att möjliggöra bra arbetspendling och tätt utbyte mellan städerna, är vi glada att våra ägare, landstinget respektive berörda kommuner, i och med budgeten 2007 ställt sig bakom en satsning på utbyggnad av ett stomlinjenät i länet. Detta ska möjliggöra tätare turer och snabbare trafik mellan kommuncentra.

Lars Mattson

Ann Berg

Leif Johansson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons