Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingvar Nordén (KD): Samverkan nyckeln för bättre vård till psykiskt sjuka

Folkpartisterna Jan Rejdnell och Christina Czitrom har föreslagit att ansvaret inom psykiatrin ska tydliggöras.

Annons

Debattörerna föreslår ett system med stöd- och servicepeng där stat, landsting och kommun har en gemensam penningpåse. Jag har ibland sagt detsamma – men ser en snabbare väg till förbättring genom mer samverkan, där alla har patientens bästa för ögonen.

Den nya landstingsmajoriteten övertog makten 2006 och jag blev landstingsråd med ansvar för psykiatrin. Många kontakter med politiker och tjänstemän inom kommuner och landsting har jag haft för att ta reda på vad som fungerar och var det finns brister. Tyvärr – ibland fungerar inte samverkan vilket resulterat i sämre vård för patienten. Dålig samverkan kan bero på olika orsaker: missförstånd, antalet samarbetspartners, bristande kunskap eller otydliga lagtexter. Det sistnämnda kommer förhoppningsvis att försvinna eftersom regeringen föreslagit justeringar i gällande lagar. Orsakerna är oväsentliga för patienten – likaså vem som ansvarar för vården! Det viktiga är att vården fungerar!

På initiativ av landstingsmajoriteten är vi nu i länet långt framme med att ta fram en ny samverkansmodell mellan skola, barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri. Modellen ska säkra tidig upptäckt, att insatser sker på rätt vårdnivå i sammanhållen vårdlinje och att kunskap överförs mellan landstingets och kommunernas personal. I väntan på att, som debattörerna skriver, det ska finnas fler kuratorer och psykologer – som är en bristvara - inom skolhälsovården, kommer bättre samverkan att minska behoven.

Varför barn och unga mår allt sämre i vårt välfärdssamhälle, när vi egentligen har alla möjligheter att må allt bättre, finns det många teorier kring. Förebyggande folkhälsoarbete behövs och mycket görs. I landstinget har vi tagit fram ett nytt program för sexuell hälsa. Ett av målen är att stärka ungas självbild. Program för psykisk hälsa och hälsosam vikt är på gång. Allt detta är viktiga pusselbitar för att främja folkhälsan och unga människors psykiska hälsa.

Ökat stöd till familjer behövs. Detta sker genom familjecentraler där kommun och landsting samverkar, men det handlar även om att stärka individens förmåga att ta ansvar för sitt eget välbefinnande.

Med de förbättringar som skett vad gäller samarbetsklimatet mellan landstinget och länets kommuner har vi tagit ett stort steg framåt då det gäller att förhindra att de som är i behov av hjälp faller mellan stolarna. Allas ansvar för patientens bästa ska gälla, inte vilken penningpåse som ska betala!

Ingvar Nordén

landstingsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons