Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inte landstingets fel att lagen ser ut som den gör

Annons

Kjell-Åke Jansson har många frågor och funderingar i sin artikel. Det är samma frågor som har debatterats det senaste halvåret och svaren blir därför ungefär desamma.

Den värdegrund som arbetarrörelsens partier står för är väl känd för Kjell-Åke Jansson. Det framgår av hans inledning. Privat vård, och följderna av den, är en av de saker han med rätta angriper som "avvikelser" från vad man kan förvänta sig av en koalition mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. Men här kommer ett antal om och men som faktiskt lägger hinder i vägen för att följa arbetarrörelsens ideologi fullt ut:

w Antalet privata entreprenörer i primärvården är ett resultat av etableringsfrihet under de borgerliga regeringsåren, och ovanligt många läkare valde den möjligheten i Västmanland.

w Sverige är med i EU och har ratificerat ett antal lagar som landstinget måste följa; däribland Lagen om offentlig upphandling - LOU - det har vi gjort och fått rätt i alla rättsinstanser.

w Privat driven verksamhet måste upphandlas vart fjärde eller femte år, alternativt återtas i offentlig regi - det senare har hittills inte varit möjligt på grund av det opinionstryck som värnar om systemet med hälften av varje driftform.

w Hälso- och sjukvårdslagen - HSL - ger patienten rätt att välja läkare i primärvården, men HSL står i direkt motsats till LOU:s avsikt att konkurrens ska gälla; något som förre socialministern borde vara medveten om.

Under hela 1990-talet stod det klart att landstingets ekonomiska utveckling måste bromsas kraftigt. En genomgripande strukturförändring blev till slut den enda utvägen för att kunna möta framtidens krav på sjukvård. Det krävdes lång tid av förberedelser - politiska, administrativa och ekonomiska överväganden måste till. Resultatet blev en stor genomlysning av länets sjukvård. Huruvida medborgarna har förts bakom ljuset kan var och en kontrollera genom att jämföra partiernas valprogram med resultatet. Vänsterpartiet skrev exempelvis "bygga närsjukvård på slutenvårdens bekostnad," vilket också har genomförts.

Entréhuset på Centrallasarettet stoppades tillfälligt och plastades in i väntan på att strukturförändringen genomfördes.

Den gamla generalplanen måste arbetas om efter nya villkor. Nu byggs huset färdigt men får delvis nytt innehåll. Några avbrytningsböter har inte betalats.

Den senaste upphandlingen av den privat drivna primärvården har orsakat mycket turbulens, eftersom det var första gången flera olika bolag lämnade anbud. Upphandlingen har visat att det är stor brist på allmänläkare i hela Sverige, vilket äventyrar människors möjlighet att behålla sin läkarkontakt.

Befolkningen har också fått konkret bevis på att fast läkarkontakt och konkurrenslagstiftning inte går ihop. Landstingets majoritet kommer att ta initiativ till att uppmärksamma bland annat Sveriges kommuner och landsting (där Landstingsförbundet ingår) på det orimliga i att landstinget Västmanland får bära hundhuvudet för en lagstiftning vi inte kan påverka.

Monika Wilander

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons