Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Integration är en nyckelfråga för Västerås

Annons

Västerås är en segregerad stad. Människor med utländsk bakgrund har svårare än infödda svenskar att slå sig in på arbetsmarknaden. Många av våra bostadsområden präglas fortfarande i hög grad av klassskillnader, och ofta är den segregationen kopplad till etnicitet. Det är en ohållbar situation ur både ekonomisk och social synvinkel.

För att vår stad ska utvecklas och bli en stad för alla krävs nu att kommunen kraftsamlar kring integrationsfrågan. Sedan ett antal år tillbaka har kommunen ett integrationsprogram för att tackla de ökande klyftorna som karaktäriserar Västerås. Under de år som programmet existerat har försvinnande lite skett, trots att ansvarsfördelningen är tydlig.

Vänsterpartiet i Västerås kräver nu att kommunen tar sitt ansvar och utgår från integrationsprogrammets målsättningar, det vill säga att kommunen aktivt ska arbeta för att:

* Människor med utländsk härkomst har inflytande och känner sig delaktiga i samhällslivet

* Motarbeta rasism och främlingsfientlighet

* Integrationsarbetet i mycket större utsträckning ska involvera barn och ungdomar i Västerås

* Minska bostadssegregationen

Vänsterpartiet i Västerås ser det som speciellt angeläget att människor med utländsk härkomst snabbt får in en fot på arbetsmarknaden, och där-igenom får en chans att växa in i samhället och nå en egenförsörjning. Det är likaså angeläget att bryta den strukturella främlingsfientlighet som finns på många arbetsplatser. Ett sätt att nå båda dessa mål skulle kunna vara att skapa fler praktik- och arbetsplatser, och för det krävs ett bredare samarbete mellan kommunen, landstinget, högskolan, arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

Vänsterpartiet i Västerås har länge ställt krav på ett brett och aktivt integrationsarbete och nu höjer vi ännu en gång våra röster. Kommunen måste börja leva upp till de krav och mål som integrationsprogrammet lägger fram. Ett integrerat Västerås är ett välmående Västerås.

STEFAN KUDRYK

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons