Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Intelligent Design är inte naturvetenskap

Annons

"Om man än inte är färdiga att erkänna Gud så har man ingen svårighet att se en intelligent designer bakom livet" skriver Stig Melin i sitt mothugg om Charles Darwin i VLT 22 april.

Så må vara. Svårigheten ligger i att betrakta "Intelligent Design" som naturvetenskap.

Evolutionsteorin om arternas uppkomst har stora luckor, det var den djupt religiöse Darwin själv den förste att understryka. Detta till trots har grundteserna stått pall för ifrågasättanden i snart 150 år - och kan därmed sägas ha övergått från stadiet äventyrlig hypotes till välgrundad teori.

Nya upptäckter, inte minst kring DNA och proteiner, har bekräftat många antaganden, och samtidigt avslöjat en oanad komplexitet hos livet som visar på nya luckor i teorin - utan att därmed rubba dess grund.

Forskarens främsta uppgift är att angripa hypoteser - inte att försvara dem. Det är så naturvetenskap fungerar. Teser föreslås, testas, förkastas oftast, accepteras ibland tills vidare - och sakta men säkert ökar vår samlade kunskap

Intelligent Design - ID - står för en pånyttfödd kreationism som har fått en mer rumsren framtoning genom att den skapande guden ersatts med en obestämd och obestämbar intelligens. Men trots sin intelligent designade kostym är ID fortfarande inte mer än just en äventyrlig hypotes som saknar varje empiriskt underlag.

Eftersom grundhypotesen förutsätter en obekant utomnaturlig faktor som varken är verifierbar eller falsifierbar kan ID definitionsmässigt inte inordnas i facket naturvetenskap. Detta till trots hävdar förespråkare för ID att teorin kan presenteras som ett likvärdigt alternativ till evolutionsteorin i skolans NO-undervisning.

Konsekvensen av detta skulle vara att asagudarnas, de gamla grekernas och andra kulturers skapelselegender också måste flyttas från den kulturhistoriska till den biologiska bokhyllan. Där kan det bli trångt.

Icke desto mindre är det viktigt att skolelever får kunskap om den bibliska skapelseläran, eftersom den i hög grad har påverkat - och påverkar - historiska och sociologiska skeenden.

Av samma anledning får de via skolan kunskap om avpolletterade läror som att jorden är universums centrum, att häxor finns, att vissa raser är högre stående än andra och att kvinnor av födseln är onda och dumma. Allt detta ingår i SO-ämnena - historia, samhällskunskap, religionskunskap etcetera.

Men, inga av dessa läror har någon plats inom ramen för NO-ämnen som fysik och biologi. Här undervisar man om vetenskapligt upptäckta samband som det finns empiriskt stöd för.

Melin konstaterar att det är fel att påstå att "Darwins utvecklingslära är vetenskapligt bevisad". Det har Melin självklart rätt i och det är ingen nyhet. Bevis är sällsynta inom naturvetenskapen. Men teorin är den bästa vi har i dag, och att inte ge den företräde i undervisningen vore att ge upp varje uns av naturvetenskaplig hederlighet.

Björn Olofsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons