Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Internationella handikappdagen – dags att gå från ord till handling

Annons
Svårforcerat. Människor med funktionsnedsättning ska inte handikappas på grund av att vårt samhälle diskriminerar, skriver Agneta Berliner och Johan Winder. foto: scanpix

Mer än var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Vi vet att en funktionsnedsättning kan påverka livets alla skeenden och förutsättningar för delaktighet i samhället.

Men människor med funktionsnedsättning ska inte handikappas på grund av att vårt samhälle diskriminerar. Det handlar om att kunna gå in via huvudentrén till byggnader. Att kunna ta del av varor och tjänster. Och om att slippa bli diskriminerade på arbetsmarknaden, i sjukvården och inom skolan.

För drygt ett år sedan sade en enhällig riksdag ja till att Sverige skulle underteckna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Konventionen skapade inte i sig några nya rättigheter, men den listar de åtgärder som krävs för att länderna ska undanröja hinder. Konventionen innehåller 50 artiklar som främst berör tillgänglighet och icke-diskriminering. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma tillgång som alla andra till bland annat transporter och information. Medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska kunna åtnjutas.

Riksdagen beslutade samtidigt att Sverige skulle ansluta sig till det tillhörande frivilliga protokollet som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta ska kunna klaga till en övervakningskommitté inom FN. Konventionen är i kraft sedan den 14 januari i år.

Inför den granskning som regeringen kallas till i maj nästa år av FN:s råd för mänskliga rättigheter har svenska FN-förbundet tillsammans med frivilligorganisationer tagit fram ett antal rapporter. Bland annat riktas kritik mot att Sverige inte uppfyller sina åtaganden i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har påskyndat detta arbete, men mycket återstår innan Sverige uppfyller alla av konventionens åtaganden och krav.

Att byggda miljöer ska vara tillgängliga för alla borde vara en självklarhet, men i dag finns många hinder som leder till stora problem för personer med funktionsnedsättningar. I många fall handlar det om så kallat ”enkelt avhjälpta hinder”. Det kan vara mindre nivåskillnader, tunga dörrar, ledstänger och kontrastmarkeringar. Riksdagen beslutade redan år 2000 om en nationell handlingsplan med målsättning att dessa hinder skulle vara undanröjda senast vid utgången av 2010. Tyvärr pekar allt på att målet inte kommer att uppnås.

I arbetet med tillgänglighet har även kommunerna ett särskilt ansvar. Man måste föregå med goda exempel och åtgärda tillgängligheten i sin egen byggnation. Samt utöva de sanktionsmöjligheter som finns när fastighetsägare och byggherrar inte följer gällande lagstiftning kring tillgänglighet.

En nyligen presenterad rapport från länsstyrelserna visar att tre av landets 290 kommuner har undanröjt samtliga enkelt avhjälpta hinder. Endast 17 kommuner uppskattas vara färdiga vid utgången av 2010. Färre än hälften av kommunerna räknar då med att ha kommit halvvägs.

För att påskynda arbetet har regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en strategi för hur målen för tillgänglighet snabbare ska kunna nås. Regeringens strategi handlar också om att skapa en tillgänglig kollektivtrafik. 150 miljoner kronor under 2009-2010 är avsatta för att tillgänglighetsanpassa den statliga infrastrukturen inom järnvägssystemet. Banverket och Vägverket ska tillsammans med kommuner göra stationer, hållplatser och fordon tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Bristande tillgänglighet handlar i stor utsträckning om bristande kunskap kring hur man ska tolka gällande lagstiftning och bristande insikt om vad funktionsnedsättning innebär. Det handlar om vilka attityder och värderingar som präglar samhällets syn på personer med funktionsnedsättning. Detta är ett förändringsarbete som alla måste vara delaktiga i.

I dag är det Internationella handikapp-dagen. Och det är dags att gå från ord till handling.

Johan Winder

verksamhetschef, Accessum Ekonomisk förening

Agneta Berliner (FP)

riksdagsledamot för Västmanlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons