Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Internutredare: Vårda förtroendet för polisen

Annons
Viktigt utreda. Anmälningar mot poliser skall bedömas lika. foto: Tony persson

Allmänhetens förväntningar på Polisen är stora och ska kunna vara stora. Att ha allmänhetens förtroende är viktigt för att kunna skapa ett bra samarbete vilket är nödvändigt för att kunna minska brottsligheten.

Glädjande nog har invånarna i Västmanland ett högt förtroende för sin polismyndighet, det näst högsta i landet enligt Brotts-förebyggande rådets senaste trygghetsundersökning. Det förtroendet måste vårdas och utvecklas.

Under den senaste tiden har polisens internutredningar kommit i fokus efter händelsen i Göteborg där en ung man avled i samband med ett polisingripande. Den utredning som gjorts har fått stark kritik i medierna liksom åklagarens beslut att inte åtala poliserna.

Frågor som ställts är naturligtvis hur Polisens granskning av sin egen personal egentligen går till.

För att undvika att polisers handlande utreds mer välvilligt och mindre noggrant av sina kollegor än om det gällt en vanlig allmänhet, sköts alla ärenden som handlar om polisen sedan 2005 av särskilda åklagare vid Riksenheten för polismål. Dessa åklagare fattar alla beslut och ger utredningsdirektiv till ett antal utpekade, erfarna internutredare runt om i landet. I Västerås finns en internutredningsgrupp som utreder anmälningar mot polisen i Örebro, Dalarna Värmland, Gävleborg, Uppsala samt Västmanlands län.

Målet med organisationen är att alla anmälningar ska behandlas och bedömas på ett enhetligt sätt över hela landet och inte variera mellan olika polismyndigheter.

Att få anmälningar mot poliser leder till åtal och rättegång beror ofta på att många är av karaktären missnöjesanmälningar och motanmälningar där inget brott begåtts, exempelvis att någon som gjort motstånd vid ett gripande i sin tur anmäler att han blivit misshandlad. I en del fall kanske insatser inte gjorts på bästa sätt men ändå inte varit lagbrott som går att åtala eller varit uppenbart oförsvarligt.

Även om en anmälan inte leder till åtal kan den enskilde polismannen få ett disciplinstraff av polisens personalansvarsnämnd efter internutredning. Personalansvarsnämnden kan besluta om avsked vid allvarliga brott, ge varning eller löneavdrag. Även brott som poliser gör på sin fritid kan bli anmälda till personalansvarsnämnden eftersom grova brott kan rubba förtroendet för polisen. Stölder och misshandelsbrott utanför tjänsten leder exempelvis ofta till avsked.

Många anmälningar mot polisanställda görs av myndigheterna själva som vill ha en utomstående prövning efter exempelvis kritik från allmänheten. En vanlig anledning till anmälan från den egna myndigheten är också att poliser inte hanterat sina tjänstevapen på rätt sätt.

Att antalet anmälningar ökat genom åren beror dels på myndigheternas egna anmälningar samt en allmänt ökad benägenhet att göra en anmälan när man känner sig dåligt bemött eller felbehandlad. I en organisation med över 20.000 anställda, varav många i minutoperativ verksamhet med ofta dramatiska inslag, fattas naturligtvis ibland beslut som i efterhand kan bli föremål för diskussioner. För internutredarna gäller då att på åklagarens uppdrag utreda om det handlat om ett faktiskt brott enligt de lagar och regelverk som finns och för åklagarna att bedöma om en enskild anställds handlande varit så oförsvarligt att det också är åtalbart.

I Västmanland görs årligen ett 100-tal anmälningar mot polisanställdas agerande eller mot myndighetsbeslut. Ett par av fallen i år har gått vidare till åtal för prövning i tingsrätten.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons