Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Isoleringen för flyktingbarn måste brytas

Annons

I Sverige finns för närvarande cirka 35 000 asylsökande varav uppskattningsvis 10 000 barn. En hel del av barnen kommer ensamma, utan föräldrar eller andra släktingar. Under 2007 och hittills under 2008 rör det sig om i genomsnitt ett hundratal varje månad. De flesta är pojkar i åldern 16-17 år.

Av de 24 000 flyktingar som efter att de fått uppehållstillstånd i fjol mottogs i kommunerna var drygt en tredjedel barn. Av de 10 000 barn som hittills har mottagits i kommunerna under 2007-2008 finns uppskattningsvis 300 här i Västmanlands län. Lägg därtill omkring 150 asylsökande barn.

I Sverige finns också ett stort antal så kallade papperslösa barn. Hur många det finns i Västmanlands län är okänt.

Många av de här barnen lever under svåra förhållanden. Tiden i väntan på besked om de ska få stanna är ofta den värsta. Då upplever de föräldrarnas oro och oförmåga att skapa sig en framtid. Många vittnesmål visar att barn ofta tar på sig skulden för att föräldrarna mår dåligt och för ett eventuellt avslag. De tror att det beror på hur de uppför sig.

Läkaren och prästen Åsa Löwén konstaterar i sin avhandling "Asylexistens villkor" just att "det stora problemet för barnen är den orosfyllda väntan på beslutet om de får stanna eller inte i Sverige, och deras mentala hälsa försämras under väntetiden".

Åsa Löwéns undersökning visar att skolan är den allra viktigaste resursen för de asylsökande barnen. Skolmiljön med sina lärare, skolkamrater och lekplatser är en plats där kreativitet och lek är tillåten. Det är en så kallad "illusionistisk värld", en fristad där barnen kan finna balans mellan sin inre värld och de yttre, problemfyllda omständigheterna.

Skolan är viktig men kan inte klara allt, särskilt inte under sommarlovet. Clowner utan Gränser och Röda Korset har ansett att här behövs speciella insatser.

Låt oss innan vi kommer in på dessa erinra om vad som står i FN:s konvention om barnets rättigheter. En av de rättigheter som barn har är rätten till fritid, lek och kultur.

"Lek" innefattar barns aktiviteter som inte kontrolleras av vuxna och som inte behöver följa några regler.

Den är viktig för barns utveckling och bidrar till många sociala färdigheter. FN:s barnrättskommitté har lyft fram att barn ska ges lika möjligheter till lek. I praktiken innebär det att vissa åtgärder kan behöva riktas till särskilt utsatta barn. Asylsökande barn, men ofta också barn som nyligen har fått uppehållstillstånd, är en sådan utsatt grupp.

För att nå dessa barn kommer Clowner utan Gränser och Röda Korset under sommaren att besöka ett tjugotal orter, där många asylsökande finns men få aktiviteter för flyktingbarn. Och Röda Korset finns med som en resurs vid och efter besöket. Kopparberg besöker vi den 27 juli.

Clowner utan Gränsers föreställning är ordlös så alla kan förstå, men den riktar sig främst till barn. Som en röd tråd genom föreställningen går problematiken kring utanförskap, gemenskap och att passa in. Efter föreställningen får barn och unga möjlighet att prova på aktiviteter som jonglering, clownskola, rita, måla och leka. Och Röda Korsets kommer att finnas där för att skapa kontakter som ska kunna leva vidare också när föreställningen drar vidare till nästa ort.

Röda Korset vill ge flyktingbarnen möjlighet att komma i kontakt med svenska barn och ungdomar och därmed bryta den isolering som annars lätt kan uppstå. Målet är att stärka befintliga verksamheter eller starta nya på samtliga orter som besöks under sommaren.

Marika Bystedt

ordförande Röda Korsets Ungdomsförbund

Anne Casparsson

ordförande Clowner utan Gränser

Bengt Westerberg

ordförande Svenska Röda Korset

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons