Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

IT-moderniseringen i skolan är nödvändig

Annons

Just nu pågår en modernisering av IT-infrastrukturen inom Västerås stad, både inom administrationen och inom skolan. En modernisering som innebär att Västerås stad bygger ny IT-infrastruktur från grunden för att på allvar kunna nyttja IT som ett verktyg för pedagogiskt verksamhet och som stöd i verksamhetsutveckling.

Det är en komplex föränd-ring som sker under en kort tid, vilket gör att det kan vara svårt att se helheten i det vi gör. Självklart innebär en sådan stor förändring vissa övergångsproblem även om strävan är att verksamheterna inte ska få det alltför besvärligt.

Dessa förändringar väcker naturligtvis känslor i organisationen som visar på ett engagemang hos dem som arbetar med eleverna i skolan. Sören Crofts debattinlägg den 5 april är ett exempel på det. Vi har kanske olika perspektiv, men vi är överens om att värna elevernas behov, utbildningen och möjligheterna att långsiktigt nyttja IT i den pedagogiska verksamheten.

Sören Crofts inlägg innehåller dessvärre en del fel och missuppfattningar om vår utförarorganisation. Konsult och service får oförtjänt klä skott för beslut som tagits i olika beslutsfora, bland annat kommunstyrelsen. Besluten innebär att en specialiserad support- och stödorganisation för IT skapats med uppgift att utveckla fjärrsupport, standardisering, harmonisering av teknik, nät och servrar med mera. Utan en sådan förändring skulle kostnaderna för organisationen öka alltför mycket och det skulle vara mycket svårt att få effektivitet, nya IT-funktioner samt att möjliggöra nya arbetssätt i det pedagogiska arbetet.

I dag krävs en säker, standardiserad och harmoniserad IT-miljö i skolorna. Att skolornas datorer nu blivit dyrare, är en missuppfattning. Det handlar inte om att priset på datorer har blivit avsevärt högre, utan snarare att hela kostnadsbilden nu är tydliggjord. När det gäller kostnader för IT är det lätt att bara titta på kostnaden för själva "PC:n" och glömma övriga kostnader som tillkommer. Hyreskostnaden för en stationär dator med platt skärm, mus, tangentbord är endast cirka 2 600 kronor per år.

Den totala kostnaden för en "PC-arbetsplats" i skolan är cirka 8 300 kronor. I den totala kostnaden ingår nämligen även kommunikationskostnad, bas-licenskostnader, antivirus, bas-uppgradering, lagring, service och support, serverkostnader, underhåll av nät och andra nödvändiga plattforms- och logikkostnader som krävs för att upprätthålla en säker, trygg och funktionell IT-miljö.

Skolorna står i dag inför en stor utmaning när det gäller investeringar i IT och det är inte ett faktum som bara gäller Västerås - det är ett nationellt problem. I slutet av 1990-talet gjordes en rejäl investering i IT på skolorna, en satsning som var möjlig genom att staten stod för en avsevärd del av investeringskostnaderna.

Men det var en engångssatsning och nu är "datorparken" föråldrad och måste uppgraderas. En undersökning som KK-stiftelsen genomfört, visar att insikten om detta breder ut sig inom Sveriges skolor och att nära hälften av tillfrågade rektorer ser ett stort behov av nyinvesteringar. En tredjedel av rektorerna uppger också att en långsiktig finansieringsplan för IT på skolorna saknas.

Investeringsbehoven är liknande i hela landet, men i Västerås har vi kommit så långt att vi tagit fram en långsiktig och kostnadseffektiv finansieringsplan för IT på skolorna. Det är den planen som nu genomförs.

Skolorna inventerar just nu sitt PC-bestånd. Rektorer och lärare och Proaros IT-utvecklare gör en analys av hur många datorer de behöver för att kunna göra ett bra jobb och samtidigt erbjuda eleverna den datortid som är nödvändig. Målet är att det ska finnas så många datorer som det verkligen behövs och att de ska vara anpassade efter dagens och de närmaste årens behov.

I dag är merparten av datorerna i skolan så gamla att de varken kan uppgraderas eller förses med moderna program och klarar inte heller säkerhetskraven. Att ha kvar gamla datorer kräver mycket mer service, reparationer och underhåll och kostar därför mer än att investera i nya.

Att vara i takt med utvecklingen på IT-säkerhetsområdet framstår som allt viktigare och är ett av de starkaste argumenten för den förändring vi nu gör. I somras när samhället drabbades av ett stort virus-angrepp såg vi att det blir problem att ha datorer och en IT-struktur som inte uppfyller dagsaktuella säkerhetskrav. Skolornas IT-verksamhet drabbades hårdare än övriga staden av virusangreppet, vilket fick till följd att IT-verksamheten stod stilla ända upp till ett par veckor och medförde stora kostnader.

I längden innebär föränd-ringarna i IT-miljön att kostnadsökningarna begränsas. Men också att datorerna kan användas på ett mer effektivt sätt. Målet är att skapa en IT-miljö där lärarna helt kan ägna sig åt pedagogisk utveckling med bra IT-funktioner utan att behöva tänka på tekniken. Förändringarna möjliggör också ökad kommunikation via nätet både mellan lärare och elever och mellan föräldrar och lärare.

Den snabba utvecklingen inom IT-området ger oss oanade möjligheter samtidigt som den ställer stora krav på verksamheten när det gäller förändring och anpassning. Ytterst är det dock inte en teknisk fråga utan en viktig verksamhetsutvecklingsfråga som berör alla medarbetare, föräldrar och elever.

CHRISTER HAGLUND

KENNETH WIBERGH

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons