Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jadestig: Tala klartext om ungdomsvåldet

Annons

En serie grova våldsbrott under hösten har föranlett socialdemokraterna att starta en landsomfattande kampanj mot ungdomsvåld. Ledare blir Björn Fries, som snart lämnar sitt uppdrag på Mobilisering mot narkotika.

Till det ökande ungdomsvåldet bidrar även en ökande alkohol- och narkotikakonsumtion. I de flesta fall av grovt våld mellan

ungdomar är droger en bidragande faktor.

Våldets skenbara effektivitet och stilbildande effekter på ungdomar verkar ha gått förbi våra politiker. Samtidigt har det amerikanska försvarsdepartementet (Pentagon) systematiskt samlat på sig all möjlig kunskap om våldsutövande.

Pentagon vet att våldsamma tv- och dataspel underlättar för unga människor att använda vapen i strid. Pentagon är idag en av världens största sponsorer av hjärnforskning med militär tillämpning (vilket är det mesta). Den kommersiella industrin har varit snabb att ta till sig nya rön för att styra unga människors beteenden till att köpa nya varor och så vidare.

Det allvarligaste är att det sannolikt finns mycket lite av skydd mot en våldsinriktad radikalisering av ungdomar. De vet hur effektivt våld är, och i massmedierna kan de alltid hitta något att bli förbannade på.

Samtidigt fortsätter den svenska debatten om ungdomsvåld i gamla spår, med mer av manifestationer, konsulenter och förståelse. Man korrigerar inte farliga beteenden förrän en ung människa blivit en fulltränad våldsverkare. Som vanligt är det arbetarklassens barn som drabbas värst.

Vad kan vi då göra för att förebygga och hejda ungdomsvåld? Följande handfasta insatser mot ungdomsvåldet borde vara självklara:

Återinförande av barnavårdsnämnderna, så att det folkliga inflytandet kan stärkas.

Tillägg till lagen om vård av unga (LVU) för att ingripa tidigare mot ungdomars brott, drogmissbruk, skolk med mera. LVU bör ha en bestämmelse om ingripanden mot unga människor när dessa kränker andras mänskliga rättigheter. Det skulle ge möjligheter att ingripa mot våldverkare med rasistiska tendenser redan före allvarliga övergrepp. Samhället bör ha skyldighet att ingripa om det av tal, åtbörder eller gärningar framgår att en ung människa kränker andras mänskliga rättigheter som de är angivna i Europarådskonventionen.

Ökad skadeståndsskyldighet. Unga brottslingar skall tvingas att städa efter sig, sanera klotter och ställa till rätta. I sista hand måste de betala för sig. Samhället måste lära ungdomar vad våld kostar. I ett samhälle som sätter pris på allt men värde på inget blir prislappen många gånger den enda verksamma korrigeringen av skadliga beteenden.

Alla ungdomar måste få en alkohol- och narkotikafri uppväxt. Målsättningen från APU-reformen 1978 om en ungdomstid utan alkohol måste återupplivas och vidmakt-

hållas.

Vi måste alla tala klartext om vad ungdomsvåldet innebär, nämligen angrepp och hot mot enskilda människors liv, hälsa och trygghet. Att återupprätta respekten för människovärdet blir avgörande för att vi skall kunna hejda ungdomsvåldet.

Thure Jadestig

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons