Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jag är inget lösöre!

Annons

Nu brådskar det för Carema. Det gäller att till övertagandet den 1 juli tillförsäkra sig tillgång till journalerna för de patienter som tillhör de vårdcentraler som inte fick landstingets förtroende att fortsätta verksamheten, och som nu hänvisas att söka vård hos Carema. I den avsikten har Carema skickat ett brev, med en begäran om mitt godkännande av att min tilldelade vårdcentral ges tillgång till min journal.

Hanteringen av patientjournaler är - inte utan tungt vägande skäl - reglerad av synnerligen rigorösa bestämmelser vad gäller sekretess och tillgång, vilket också gäller internt inom vårdapparaten. Därav behovet av mitt skriftliga medgivande.

Jag kommer emellertid inte att ge något sådant medgivande.

Carema hävdar visserligen i brevet att företaget fått förtroendet att svara för familjeläkarverksamheten vid min nuvarande vårdcentral, men vad Carema fått är landstingets förtroende, inte mitt eller de övriga listade patienternas. Vi har inte ens beretts tillfälle att ta ställning, såvida inte det begärda medgivandet att ge Carema tillgång till min journal är tänkt att fungera som en kvittens i det avseendet

Misstanken - att en villfarelse av Caremas begäran om access till min journal kommer att fungera som en bekräftelse på att jag medger att jag som patient godtar att som något slags lösöre ingå i affärsuppgörelsen mellan Carema och landstinget - den gör mig en smula olustig till mods.

Det är ju inte alldeles uteslutet att jag när det blir aktuellt väljer en annan vårdcentral och en annan läkare än vad Carema och landstinget bestämt för min räkning. I det läget skulle jag finna det både olämpligt och olustigt att min journal fladdrar omkring i en miljö som jag inte har någon anknytning till.

För det är väl ändå inte så att medborgarnas fria rätt att som patienter själva träffa sitt val av läkare inte längre gäller i Västmanland?

Visserligen utlovar Carema "så snart vi någonsin kan" trevliga och kompetenta läkare och, fram till dess detta löfte (som vi nog mer skall uppfatta som en förhoppning) infriats, duktiga långtidsvikarier, men att grunda ett läkarval på så diffusa grunder förefaller mig minst sagt en smula osäkert.

Om en läkare är trevlig eller inte är väl i alla fall en sak för patienten att ha en uppfattning om, i varje fall inte arbetsgivarens preferens att avgöra. Kompetens och duktighet är däremot något man förutsätter hos en legitimerad läkare och om det i dessa avseenden finns brister är det ytterst ett ärende för socialstyrelsen.

Det är med andra ord på synnerligen lösa boliner Carema/landstinget begär att jag och andra patienter skall acceptera ett så avgörande val som det av en ny familjeläkare.

Ingen vet vilka vikarier Caremas nya vårcentraler kommer att bemannas med, heller inte för hur lång tid eller för hur långa perioder åt gången - en vecka eller två är ju inga ovanliga tjänstgöringsperioder för dessa, tyvärr ack så nödvändiga, stafettläkare. Inte heller ges besked om vilka de framtida fasta läkarna blir eller när de tillträder. Löften, ja, men inte till minsta del konkreta och alls inte bindande.

Och fort skulle det gå. Det odaterade brevet kom mig tillhanda onsdagen den 15 juni och besked inkrävdes senast påföljande måndag. Det är alltför kort respit för funderingar. Så kort att jag tror att just detta var avsikten.

Var och en handlar ju efter sitt omdöme, men jag undrar om inte fler än jag efter en stunds eftertanke upplever sig utsatta för ett manipuleringsförsök.

K. BIRGITTA HOLM

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons