Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jämställdhet - ett kollektivt ansvar för både kvinnor och män

Annons

Feminism är en analys av vårt samhälle, som konstaterar kvinnors underordnade ställning i samhället. Kvinnor diskrimineras på många områden och har sämre villkor än män. Det visar sig bland annat genom sämre möjligheter i arbetslivet, lägre löner och att kvinnor framställs som objekt, vilket bland annat yttrar sig som sexualiserat våld och trafficking.

Att vara feminist är att vilja förändra den ordningen och arbeta för lika villkor för kvinnor och män. Vi är många i dag som delar den analysen, från politisk vänster till höger, vilket har framgått av tidigare artiklar i VLT. Det tycker vi är bra, det betyder att jämställdhetsfrågorna ständigt blir aktuella på den politiska dagordningen.

Men när det gäller förslag och lösningar för att åstadkomma ett jämställt samhälle, skiljer sig de politiska grupperingarna åt. Vi socialdemokrater tror inte på de borgerliga partiernas individuella lösningar. Vi tror inte att åtgärder som avdrag för hushållsnära tjänster, jämställdhetsbonus för pappor i föräldraförsäkringen eller vårdnadsbidrag kommer att föra jämställdheten framåt.

Vi tror tvärtom att det kommer att förstärka de ojämställda strukturer som finns i dag. Vi tror heller inte att det enbart räcker med att nöja sig med att göra en feministisk analys, som Gudrun Schyman och Feministiskt Initiativ gör. De redovisar inga vägar till ett jämställt samhälle.

Vi socialdemokrater vet att jämställdhetsarbete kräver gemensamma lösningar. Vi vet också att inte bara könstillhörigheten utan också vilken samhällsklass jag tillhör, påverkar mina villkor i samhället. Reformer som utbyggd barnomsorg, utbyggd äldreomsorg och föräldraförsäkring har gjort det möjligt för kvinnor att få betalt arbete och en egen ekonomi. Lagar om kvinnofrid har gett många kvinnor stöd och möjlighet att bryta upp från destruktiva förhållanden.

Men reformer och lagar förändrar inte allt. Det handlar också om attityder och värderingar. Kvinnors ställning på arbetsmarknaden hänger samman med männens ställning i hemmet. Ju mer ansvar för hem och barn som männen tar - och tillåts att ta av både sin partner och sin arbetsgivare - desto starkare blir kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Hur vi kan förena familjeliv och arbetsliv och få vardagslivets pussel att gå ihop är en fråga för både kvinnor och män och en central fråga för jämställdheten.

Vi håller också med övriga partier om att vi har mycket kvar att göra innan vi får ett jämställt samhälle. Vi vill därför arbeta för:

* En modern familjepolitik med en utbyggd föräldraförsäkring med sju månader reserverade för respektive förälder och fyra månader för föräldrarna att fördela mellan sig.

* Rätt till heltidsarbete för alla. En förutsättning för jämställdhet mellan kvinnor och män, är att bägge är ekonomiskt oberoende. Alla kvinnor måste därför ha rätt till ett eget arbete som det går att försörja sig på. Alla ska ha rätt till att jobba heltid, med möjlighet till deltid.

* Lika lön för lika arbete. Kvinnors arbete värderas fortfarande lägre än männens. Kvinnojobben måste uppvärderas. Löneskillnader som beror på könsdiskriminering ska bort.

* Att bekämpa våldet mot kvinnor och barn på alla plan i samhället och stärka det internationella samarbetet mot handel med kvinnor och barn, så kallad trafficking.

Anna Wallén

Eva-Karin Wedin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons