Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jämställdhetskampanj: Sluta missgynna föräldralediga!

Annons

När familjer skaffar barn är det mammorna som är borta mest från arbetet, medan många pappor i stället arbetar mer än tidigare. Kvinnors större frånvaro leder dels till en press nedåt på kvinnors löner, dels till att kvinnor halkar efter i kompetensutveckling och karriär. Det leder till lägre inkomster samt mindre makt och inflytande i arbetslivet för kvinnorna.

Samtidigt vet vi att många pappor straffas när de tar föräldraledigt. En undersökning av landets 250 största företag, som gjordes för en del år sedan vid Göteborgs universitet,

visade till exempel att en tredjedel av arbetsgivarna utövade någon form av motstånd mot mäns önskan att kombinera arbete och familj. En man förväntas inte satsa på familjen. Han förväntas lägga energin på jobbet.

Genom åren har Jämställdhetsombudsmannen (JämO) fått många samtal från människor som blivit orättvist behandlade på jobbet bara för att de är, har varit eller tänker vara föräldralediga. Människor som har blivit omplacerade till ett sämre arbete, blivit snuvade på en utlovad befordran eller inte fått del av löneförhöjningen.

Tidigare har det inte funnits något lagligt skydd för dessa människor, men sedan den 1 juli 2006 är det förbjudet för arbetsgivare att missgynna anställda av skäl som har att göra med föräldraledighet eller vård av sjukt barn. Förbudet skyddar alla som har barn upp till tolv år, både mammor och pappor. Det rör sig om en stor del av befolkningen.

Förbudet gäller i en rad olika situationer där arbetsgivaren fattar beslut som rör enskilda arbetstagare eller arbetssökande: vid anställning, befordran, kompetensutveckling, lön och andra anställningsvillkor, arbetsledning, uppsägning och avsked.

Den som anser sig ha blivit sämre behandlad i samband med föräldraledighet kan anmäla det till facket eller till JämO. En arbetsgivare som gjort sig skyldig till missgynnande kan få betala skadestånd till den som drabbats. En arbetstagare som blir uppsagd eller avskedad enbart på grund av föräldraledigheten har rätt att få det ogiltigförklarat.

Sedan de nya bestämmelserna trädde i kraft har JämO fått anmälningar mot arbetsgivare i hela landet, i olika sektorer och branscher. Det är anmärkningsvärt att människor ännu idag, 2007, ska bli sämre behandlade bara för att de blivit föräldrar. Det är dessutom olagligt.

Vi står inför en situation med hårdnande konkurrens om arbetskraften. För det lokala näringslivet är det ett överlevnadsvillkor att framstå som moderna och generösa arbetsgivare. För att attrahera kompetent arbetskraft krävs en personalpolitik som erbjuder rimliga villkor för de anställda som har eller planerar att skaffa barn - en personalpolitik som utgår från att medarbetarna har ett liv också utanför arbetsplatsen.

Vår övertygelse är att missgynnande av föräldralediga många gånger beror på att arbetsgivare inte känner till reglerna i föräldraledighetslagen.

Vi vet sedan tidigare att många inte heller är närmare bekanta med jämställdhetslagens femte paragraf som säger att arbetsgivaren "ska underlätta för både kvinnliga och

manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap". Det kan ske till exempel genom att erbjuda anställda flexibla arbetstider eller möjlighet att arbeta hemma någon dag i veckan, genom att inte lägga möten på tider som krockar med lämning och hämtning på dagis, eller att helt enkelt uppmuntra pappor att ta föräldraledigt.

JämO är en statlig myndighet med uppdrag att motverka könsdiskriminering. Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm i länet, till vars uppgifter hör att föra ut den nationella jämställdhetspolitiken. Det är utgångspunkten för den gemensamma informationskampanj i Västmanlands län som vi driver

i samarbete med lokala aktörer, med fack, arbetsgivare och länsstyrelser, med försäkringskassan och med föreningen Sveriges makalösa föräldrar.

Kampanjens mål är att öka arbetsgivarnas kunskap om vad förbudet mot missgynnande av föräldralediga innebär, liksom att öka alla nuvarande och blivande småbarnsföräldrars kunskaper om deras rättigheter i arbetslivet. Syftet är att öka jämställdheten mellan kvinnor och män.

Anne-Marie Bergström

Jämställdhetsombudsman

Kirsten Brogaard

särskilt sakkunnig i jämställdhet

vid Länsstyrelsen i Västmanlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons