Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jerzy Leppert: Klinisk forskning i länet ett lyft för sjukvården

Annons
Insulin in. Västeråsklinikerna var bland de första i landet att bekräfta det starka sambandet mellan diabetes och hjärtinfarkt, skriver Jerzy Leppert. foto: scanpix

Den kliniska forskningen är en grundbult i en välfungerande hälso- och sjukvård. Det främsta skälet till att det behövs forskning och forskarutbildad personal inom sjukvården är att nya medicinska rön snabbt ska kunna omsättas i den vardagliga sjukvården oavsett om upptäckten har gjorts i Sverige eller i omvärlden. Sjukvårdspersonalen måste kunna förstå och tillämpa nya förklaringsmodeller för hur människokroppen fungerar (till exempel molekylär biologi och genetik).

De anställda inom sjukvården i Landstinget Västmanland bör kunna utvidga sina metoder för sjukdomars diagnos och behandling. Den hälso- och sjukvården som man bedriver ska vara evidensbaserad. Detta mål kan inte uppnås utan att personalen får en vetenskaplig skolning.

Landstinget har lagstadgat ansvar för klinisk forskning och utvecklingsarbete. Syftet med inrättningen av Centrum för klinisk forskning är att samla kompetens vad gäller vetenskapsmetodik, biostatistik, epidemiologi och datahantering på ett och samma ställe för att göra det tillgängligt för samtliga anställda inom landstinget.

I december 1999 invigdes Centrum för klinisk forskning av dåvarande landstings-styrelses ordförande Glenn Andersson (S) och Uppsala universitets rektor Bo Sundkvist. Sedan dess har Centrum för klinisk forskning haft en mycket gynnsam utveckling med ett stort antal anställda inom landstinget som har genomgått forskarutbildning (25 disputerade under denna tioårsperiod).

Vid Centrum för klinisk forskning har det producerats drygt 390 vetenskapliga artiklar i nationella och internationella tidskrifter. Centrum för klinisk forskning i Västerås har placerat Västmanland både på den nationella och internationella kartan. Detta har en stor betydelse både för lasarettets och sjukvårdens status, men även för patienternas säkerhet och trygghet.

De anställda vid Centrum för klinisk forskning arbetar för närvarande huvudsakligen inom tre stora viktiga forskningsområden. Det ena är cancersjukdom, speciellt med inriktning på bröstcancer och cancer i tjocktarmen. Inom dessa områden har Västerås varit pionjär i utvecklingen av nya tekniker. I olika nationella och internationella jäm-förelser placerar sig Västerås bland de främsta när det gäller överlevnad och låg förekomst av behandlingskomplikationer.

När det gäller andra områden är arbete kring ungdomar med psykisk ohälsa och avvikande beteende samt fokusering på gen- och miljöinteraktioner ett mycket intressant arbetsområde och för närvarande jobbar våra forskare gemensamt med berörd personal för att förbättra omhändertagande av barn och ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.

Det tredje stora området är hjärt-kärl-sjukdomar, där Västeråsklinikerna var bland de första i landet att bekräfta det starka sambandet mellan diabetes och hjärtinfarkt. För närvarande pågår en insamling av patienter med utbredd åderförkalkning till en studie vars syfte är att upptäcka vilka faktorer som minskar risken för uppkomsten av hjärtinfarkt. Även detta arbete kommer att ha en stor klinisk betydelse.

Allt detta har skett inom ett vanligt landsting med support från Uppsala universitet. De största kostnaderna, och även en stark support för Centrum för klinisk forskning, står dock Landstinget Västmanland för, där både politiker och tjänstemän har visat stor förståelse och respekt för vår verksamhet.

Vi som jobbar vid Centrum för klinisk forskning vet att västmanlänningar via landstingsskatten har bidragit till att det skapas möjligheter för oss att utveckla forskningen. Vi vill därför som tack utlova sex årliga föredrag för allmänheten kring aktuella medicinska ämnen. Syftet är att vi ska presentera de landvinningar där våra doktorander och seniora forskare deltagit aktivt och skapat nyttovärde för omgivningen.

Vår föredragsserie har redan inletts och nummer två hålls i dag av docent Kennet Smedh på Stadsbiblioteket i Västerås.

 Jerzy Leppert, Professor, Chef för Centrum för klinisk forskning

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons