Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jobbcenter kan vi vara utan - men inte exportcenter

Annons

Jag hävdar med bestämdhet att jobbcenter skall vi inte ha i samhället. I stället skall vi med gemensamma krafter förebygga tillkomsten av alla dessa typer av "förvaringsplatser" i samhället. Det är för mig overkligt och jag vill inte ens försöka förstå Bengt-Åke Nilsson när jag läser hans rubrik "Både exportcenter och jobbcenter behövs" i sitt replikinlägg den 2 juli.

Allt som vi människor själva kan påverka och som leder till något bättre runt hörnet, skall vi självklart redan från ett tidigt skede ändra på.

Vinkelkrut är en gåva att kunna se vad som händer och kommer att hända bakom hörnet. Det är en gåva men även en självbevarelsedrift som en entreprenör måste ha för sin överlevnad. Ett annat lite modernare ord för mitt eget ord vinkelkrut, som det nu talas allt oftare om, är vision.

En entreprenör måste i allt högre grad i dagens globaliserade värld med dess stenhårda konkurrens vara utrustad med stora förråd av vinkelkrut. Bengt-Åke Nilsson och jag är överens om att det är entreprenörer som skall skapa jobben och inte politiker. Kanske är vi också båda två införstådda med att det kanske bara är entreprenörer som har det erforderliga vinkelkrutet och att politiker i bästa fall önskar att de hade det.

Det är för mycket fokusering på sysselsättning och för lite på jobb i vårt samhälle. I många fall menar jag att vi medvetet använder flera ord för samma sak, som kan tolkas på flera sätt och därmed lätt missförstås. Just orden jobb och sysselsättning är exempel på sådana.

För mig kan ordet sysselsättning innebära alla former av både fysisk och mental aktivitet, betald eller obetald - nyttig eller onyttig för tredje person. Ordet jobb betyder för mig en betald aktivitet som också kan anses ge den betalande parten en nytta som motsvarar ersättningen. Om vi också kan bli överens om denna skillnad i tolkningen och betydelsen på orden jobb och sysselsättning så har vi kommit en bra bit på vägen, att tala någorlunda samma språk när det gäller att skapa mera jobb.

Tillväxt skapar jobb - jobb skapar tillväxt. För att förtydliga detta vill jag först ge min egen definition på ordet tillväxt sett ur samhällsekonomiskt perspektiv:

"Långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt kan bara uppstå genom att tillföra flöden av intäkter som har sitt ursprung utanför den kärna där tillväxten skall uppstå".

För att ytterligare förtydliga vill jag deklarera min devis som lyder:

* Mer kontakter

* Mer affärer

* Mer jobb

Mer jobb skapas av mer affärer, mer affärer skapas av mer kontakter, så enkelt är det. Men som i byggandet av ett hus så menar jag att det är det bäst att börja med grunden och sist taket och inredningen.

Därför fokuserar jag mitt jobb på att först skapa kontakter som sedan skall leda till affärer som kan skapa hållbara och långsiktiga jobb. Det är just av denna anledning jag menar att både Västerås och Sverige behöver exportcentra. Men jag vill också poängtera vikten av att bemanningen i dessa exportcentra utgörs av entreprenörer, inte politiker och byråkrater. Jag har sett alldeles för mycket av denna bemanning i bland annat svenska exportrådet och handelskamrar som med delvis offentligt finansierade medel är satta att befrämja svensk export i världen.

Att arbetsinsatser både till renhållning av parker och inom åldringsvården behövs delar jag i alla delar med Bengt-Åke Nilsson. Men jag vill att även dessa jobb skall avlönas och tillsättas under samma villkor som alla andra anställningar i vårt samhälle.

Vi skall inte i dagens Sverige tillåta oss att ha "samhällstjänster". Det måste vara varje människas rätt att känna sig behövd och att varje dag hon går till jobbet går hon till ett meningsfullt jobb. Om vi följer mitt "tillväxtrecept" ovan och fokuserar på att skapa intäkter som kommer från en kärna utanför Västerås och Sverige, med andra ord exportintäkter så har vi en bra grund. Dessa intäkter ger då med automatik resurser för att slippa både jobbcenter och andra typer av samhällstjänster.

Om nu både Du och jag i vart fall är överens att mera jobb behöver tillskapas i Västerås, så är det min förhoppning att vi ägnar all kraft åt att fokusera arbetet på de åtgärder som i grunden ger oss dessa.

Min huvudväg att skapa dessa jobb viker jag aldrig från, fram till att jag med egna ögon kan se att andra vägar ger ett bättre resultat.

Kjell Strandberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons