Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jörgen Johansson (C): Landsbygden är en resurs

Kraftfulla initiativ har tagits för att få fler i arbete, för att landsbygden ska utvecklas och för att klyftorna i samhället ska minska.

Annons

Det kommer även fortsättningsvis att ske så länge Centerpartiet och Allians för Sverige styr landet. Det är viktigt att ta till vara den kraft som finns på landsbygden och använda den som en motor för hela landet. Landsbygdspolitik handlar inte bara om jord- och skogsbruk. Fungerande infrastruktur, kommunikationer, el, telefoni, bredband och annan service är en förutsättning för att verksamhet ska kunna bedrivas även på landsbygden. Detta för att visioner, idéer och målsättningar ska kunna uppnås även utanför tätorten.

För Centerpartiet är det viktigt vi att skapar förutsättningar så att hela Sverige ska kunna leva. Vi har alltid värnat och prioriterat småföretagarnas villkor. Pläderat för att makten ska byggas underifrån och att det ska vara enklare och roligare att vara företagare. Mindre regelkrångel och åtgärder som gör det billigare att anställa är förändringar som kommer att förbättra företagsklimatet i hela landet. I praktisk handling visar detta sig inte minst i att näringsministern tagit initiativ till att minska regelbördan med 25 procent.

Ska hela Sverige kunna leva måste vi inse och tillvarata de likheter och olikheter som finns i vårt land. Det måste vara möjligt att lösa problem på olika sätt utifrån de speciella behov och förutsättningar som finns lokalt.

Genom att makten byggs underifrån och vidareutvecklas i regionala samarbetsorgan kan konkurrenskraften stärkas, sysselsättningen öka och landsbygden utvecklas.

Till statens viktigaste roll hör trots allt att se till så att nödvändiga strukturer finns så att en hållbar till-växt kan skapas och en god servicenivå upprätt-hållas i alla delar av landet.

Sverige är inte mer än summan av dess delar. Genom att skapa regioner kan makt decentraliseras och komma närmare de människor som berörs av de beslut som fattas. Det är den lokala utvecklingskraften som skapar välstånd och tillväxt i vårt land, oavsett om man med det lokala menar landbygden eller storstaden. Båda är lika viktiga att främja och tillvarata.

De centerpartistiska statsråden innehar viktiga, strategiska poster när det gäller åtgärder som ska få hela Sverige att leva. Det underifrån perspektiv vi har i våra politiska ställningstaganden gör oss övertygade om att regeringen kommer att bidra till att landsbygden går en ljus framtid till mötes.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons