Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Judar och muslimer är inte fiender"

Annons

Judar och muslimer har en lång historia av samlevnad, även harmoni och samarbete. Under långa perioder levde judarna och den judiska kulturen blomstrade under islams styre. Förhållandet mellan judar och muslimer har aldrig varit idylliskt, men det var först på 1800-talet som en från Europa importerad antislog rot i det muslimska Mellanöstern.

Den palestinsk-israeliska konflikten har i dag bidragit till att antijudiska myter fått allt större spridning i den muslimska världen. Allt oftare betonas också tvistens religiösa aspekt. Men den palestinsk-israeliska konflikten måste ses som en rivalitet mellan två folks krav på samma stycke land. Det är en kollision mellan två konkurrerande nationella rörelser vars lösning - territoriell kompromiss - ligger inom ramen för det rationella.

Varje gång denna aspekt av Mellanösternkonflikten fått en primär roll har det varit möjligt att nå en uppgörelse mellan parterna: fredsfördraget mellan Israel och Egypten, liksom mellan Israel och Jordanien, innebar ett ömsesidigt erkännande av två staters suveränitet och dess gränser; det israelisk-palestinska

avtalet i september 1993 var ett medgivande av två folks legitima, nationella strävanden.

Mellanöstern konflikten kan få en fredlig lösning om bägge sidorna kan hålla stånd mot religiösa fundamentalistiska krafter i de egna samhällena; mot dem som ser konflikten som en religionsmed Gud som uppdragsAtt kompromissa i en sådan strid är lika omöjligt för messiasbesatta judiska extremister som för martyrbenägna muslimska Hamasanhängare.

Utsikten att den arabisk-israeliska konflikten övergår i ett religionskrig är skrämmande. Det vore en katastrof som skulle förvandla Mellanöstern till ett inferno och riskera en öppen konfrontation mellan muslimer och judar i hela världen, också i Sverige.

Därför var den andra internationella kongressen för imamer och rabbiner, som hölls denna vår i Sevilla, Spanien, av så stor betydelse. Mer än 150 represen- tanter från Mellanöstern, Europa, Asien och Amerika samlades vid detta världens enda formella forum för dialog mellan muslimska och judiska ledare. Sevilla hade valts som mötesplats på grund av dess rika symbolik som en av de spanska städer där muslimer, judar och kristna en gång i tiden levde i endräkt.

I många tal betonades det som förenar, snarare än skiljer, judar och muslimer.

-bör utgöra en bro mellan religioner för att hjälpa till att bygga diplomatiska broar, sa Israels överrabbin Yona Metzger. Vi måste fortsätta att bevisa att judar och muslimer inte är fiender. Också en palestinsk representant, imamen i Gaza Imad al Falouji, talade om vikten av dialog och tolerans.

Dessvärre har utvecklingen de senaste åren inte gått i rätt riktning. Allt för ofta begås våldshandlingar - främst självmordsterrorism - i islams namn. Den marockanska religionsAhmad Taoufiq fördömde därför islamistisk terrorism och uppmanade muslimska ledare att ta avstånd från åsiktsriktningar som delar in världen i svart och vitt.

Också Israel Singer, en av ledarna för World Jewish Congress, uppmanade moderata muslimska och judiska ledare "att hålla stånd mot extremisterna i sina egna led för att skapa ett nätverk av ömsesidigt förtroende".

Budskapet från Sevillamötet bör vara vägledande för alla moderata religiösa ledare: låt inte din tro kidnappas av extremister för att användas som motiv för våld och politisk extremism.

Jackie Jakubowski

Låt inte din tro kidnappas av extremister för att användas som motiv för våld och politisk extremism, skriver Jackie Jakubowski, redaktör för Judisk krönika.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons