Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Juha Rundgren(v): Fly inte från ansvaret

Annons

Det är intressant att en kommunfullmäktigeledamot i Västerås för moderaternas talan i landstingets utvecklingsfrågor. Från vänsterpartiets håll vill jag kommentera de råd Tomas Salzmann ger den 27 februari till en ny landstingsmajoritet, en majoritet som domineras stort av hans eget parti. Är Salzmann osäker på sina partikamraters förmåga till att leda och styra den utan jämförelse mest svårstyrda organisationen i vårt samhälle? Organisation som på grund av otroligt snabb och för patienten positiv utveckling kräver mer resurser än vad samhällsekonomin förmår att generera.

Så kommentarer till Tomas Salzmanns tio punkter:

1. Visst ska kommunerna ta hem sina gamla som inte längre behöver sjukhusvård. Helt rätt. Sjukhussängarna ska beläggas av akut sjuka människor. Däremot protesterar vi emot att skjuta på sjukhusbygget. Det behövs verkligen om vården i Västmanland ska hålla hög medicinsk och hygienisk nivå. Det är även kostnadsdrivande att bedriva modern vårdverksamhet i trånga och slitna lokaler.

2. Landstinget har redan självstyrande enheter. Divisionscheferna har tecknat överenskommelser med landstingsstyrelsen och fått en penningpåse att hushålla med. Systemet finns alltså redan, men skall givetvis utvecklas.

3. Ambulansverksamheten är en helt avgörande del av akutverksamheten. Akutens förlängda arm över hela länet. Att bryta den vårdkedjan skulle både bli dyrt och komplicerat med olika huvudmän och driftformer.

4. Köp- och sälj-system har prövats i olika modeller genom åren. Det har blivit tungt administrativt för sjukvårdsverksamheter som är så beroende av varandra och har inte blivit den morot för effektivitet som förväntats. Dumt att upprepa gamla misstag. Ännu dummare om de görs av ideologiska skäl.

5. Det är helt rätt att läkarnas kompetens och utvecklingsvilja ska tas till vara. Men de kan inte köra sitt eget race. Demokratin kräver de folkvaldas styrning för att komma framåt. Där har läkarna ytterligare insikter att ta till sig. Tyvärr måste jag konstatera att det ofta är läkarna som startar konflikterna för att de känner sin makt kringskuren. Gemensamt kommer man framåt!

6. Sjukhusens specialister ska ha mottagning där det är försvarbart av medicinska och befolkningsmässiga skäl. På den här punkten är vi överens. Ofta finns viljan, men specialisterna har inte alltid räckt till.

7. Det är ingen bra idé att bryta upp primärvården och deras uppdrag. Ska vi följa prioriteringarna som innebär att ta störst hänsyn till de äldsta och de sjukaste, så är nuvarande primärvård helt rätt. Behov för utveckling och förbättringar finns det naturligtvis dagligen. Men ett stort antal ensamma läkare med en sjuksköterska och en läkarsekreterare är inte bra nog för dem som har komplicerade sjukdomar. Där behövs många yrkeskategorier i samverkan. Av någon obegriplig anledning har de borgerliga politikerna svårt att lämna den starkt romantiserade bilden av en doktor som har all bot och hjälp i sin väska.

8. Decentraliserad nämndorganisation har Västmanland haft tills för några år sedan, med ständiga budgetunderskott som följd. Först efter att landstingsstyrelsen tog ett helhetsgrepp kunde budgeten balanseras, låt vara på nollstrecket men ändå. Att politiker ska lägga sig i den dagliga verksamheten trodde vi var ett passerat stadium.

9. Helt rätt. Vården ska jämföras med nyckeltal och gemensamma definitioner. Kvalitén måste säkras.

10. Att landstingsledningen skulle förses med ett eget "advisory board" är väl att ta i. Däremot har landstinget både avtal gällande forskning och utveckling och goda nationella och internationella kontakter och samverkan med universitet och högskolor. På så sätt får man indirekt tillgång till det man behöver.

Det är mycket som behöver göras. Det håller vi med om. Vänsterpartiets råd till er moderater är först och främst att inte smita från det ansvar som befolkningen lagt på er. Skjut inte på budbärarna. Det är ni som är landstingets yttersta ledning!

Juha Rundgren

Oppositionsråd för vänsterpartiet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons