Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Junilistan: Låt medborgarna få rösta om EU:s nya fördrag!

I november 2008 är det tänkt att riksdagen skall godkänna Lissabonfördraget.

Annons

Detta nya EU-fördrag är i allt väsentligt identiskt med den EU-grundlag som folken i Frankrike och Nederländerna klart och tydligt röstade nej till i folkomröstningar. EU:s stats- och

regeringschefer har nu kommit överens om att till varje pris undvika folkomröstningar om Lissabonfördraget i medlemsländerna. Risken är nämligen påtaglig att folket skulle rösta "fel", det vill säga nej till detta nya fördrag. Det enda land som kommer att hålla en folkomröstning i frågan är Irland.

Såväl de borgerliga partierna som socialdemokraterna hyllar Lissabonfördraget.

Detta är anmärkningsvärt, med tanke på de omfattande förändringar fördraget medför. Fördraget leder till att medlemsländernas vetorätt försvinner inom ytterligare 68 områden. Vetorätten kommer framöver huvudsakligen att vara begränsad till skattepolitik, utrikes- och försvarsfrågor, delar av rättspolitiken samt vissa delar av socialpolitiken. I övrigt är beslut med kvalificerad majoritet regeln, vilket innebär att våra folkvalda politiker kan bli överkörda av andra EU-länders ministrar i rådet.

Lissabonfördraget medför vidare att EU får nya eller utökade kompetenser inom 106 områden; såsom rymdpolitik, turismpolitik, utrikespolitik och socialpolitik. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken förstärks och överstatligheten inom det rättspolitiska området utökas. En EU-president och en utrikesminister med egen diplomatkår införs. En europeisk åklagarmyndighet tillkommer.

EU blir dessutom en juridisk person och kan därmed ingå avtal som binder medlemsstaterna. EU-bestämmelserna kommer att ha företräde framför nationell rätt. Om en svensk lag strider mot en EU-lag gäller således EU-lagen. Lissabonfördraget fastslår vidare att euron är unionens valuta, detta trots att svenskarna och danskarna i folkomröstningar röstat nej till att införa euron i sina respektive länder.

De reformer och moderniseringar som utlovades då det nya fördraget utarbetades lyser i stort med sin frånvaro. EU-parlamentets kostsamma och tidsödande pendlande mellan Bryssel och Strasbourg består. Den föråldrade jordbruks- och regionalpolitiken kvarstår och fortsätter att sluka större delen de pengar vi betalar in till EU. Nya ämbetsverk med välavlönade tjänstemän i dyra lokaler inrättas på löpande band. Nedskärningar av verksamhet förekommer inte på EU-nivå. Sådant sker bara i medlemsländerna, där väljarna i högre grad kan

kontrollera de politiska makthavarna.

Lissabonfördraget tolkas redan nu på vitt skilda sätt. Resultatet blir att juristerna i EG-domstolen allt mer tar över makten från våra folkvalda politiker. Detta är knappast önskvärt. Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna blundar inför denna utveckling, inte minst med tanke på EG-domstolens dom i Vaxholmsfallet.

Det enda rimliga vore om det svenska folket fick avgöra om Sverige skall anta Lissabonfördraget eller inte. Men ingenting talar för att det kommer att hållas någon folkomröstning i frågan. Det står klart och tydligt att konstruktiva EU-kritiska krafter behövs i EU-parlamentet.

Om ett år är det dags för val till EU-parlamentet igen. Då kan du visa ditt parti vad du tycker i EU-frågor.

KG Svensson

styrelseledamot

Junilistan

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons