Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Junilistan säger nej till kommissionen

Annons

I dag ska EU-parlamentet godkänna eller förkasta den föreslagna kommissionen. Junilistans tre parlamentariker kommer att rösta nej till detta förslag av två olika skäl. För det första är den nya kommissionen sammansatt av personer som, så vitt man kan bedöma, undantagslöst vill verka för en fortsatt utvidgning av EU:s makt till ständigt nya områden och som stöder förslaget till en ny EU-författning med detta syfte. För det andra menar vi att den nu hårt kritiserade italienaren Rocco Buttiglione är helt olämplig för den post han föreslås få.

Sammansättningen av den föreslagna kommissionen visar att den kommer att arbeta tvärtemot de politiska värderingar som Junilistan står för och som vi tre parlamentariker har fått mandat att arbeta för. Kommissionen kommer att verka för ett federalt EU, där allt mer av den politiska makten förskjuts från medlemsländerna till EU-nivån.

Junilistan ställs här inför en målkonflikt. Om vi medverkar till att parlamentet fäller förslaget, underkänner vi medlemsländernas rätt att påverka vem som ska vara deras kommissionär och medverkar till att stärka parlamentets makt på kommissionens bekostnad. Ett nej kan, och kommer att, tolkas som ett viktigt steg i riktning mot att göra EU till en federal stat, där kommissionen blir en regering ansvarig inför parlamentet. Många ledamöter i parlamentet, framför allt socialdemokrater och liberaler, drivs sannolikt lika mycket av viljan att åstadkomma en sådan utveckling, som av motviljan inför Rocco Buttigliones konservativa, katolska värderingar.

För oss i Junilistan är det frågan om en svår avvägning, där vi väljer att säga nej för att markera vårt motstånd mot en förstärkt roll för kommissionen och mot ökad EU-makt. Vårt ställningstagande innebär inte ett stöd för att utvidga EU-parlamentets makt på medlemsländernas bekostnad, trots att många andra som röstar nej gör det av just detta skäl.

Rocco Buttiglione har som rättrogen och påven mycket närstående katolik, förklarat att han betraktar homosexualitet som en synd och att kvinnan bör vara hemma med barnen och beskyddas av sin man. Därtill har han förespråkat att asylsökande från Nordafrika ska tas om hand i läger i Nordafrika och få sin asylrätt prövad där. Vi anser inte att sådana värderingar och ställningstaganden diskvalificerar någon för uppdraget som kommissionär i allmänhet.

Den som hävdar en sådan linje, säger att rättrogna katoliker, muslimer, de flesta kalvinister och många andra ska uteslutas från EU-ämbeten för sin tros skull. Det vore helt orimligt och mot grundläggande västerländska värderingar. Vårt nej till Buttiglione motiveras i första hand av bedömningen att han är helt olämplig för justitieportföljen. Denna ger honom ansvaret för frågor som gäller just jämställdhet, diskriminering och asylrätt.

Buttiglione har visserligen försäkrat att han inte avser att låta sina värderingar påverka skötseln av det politiska ämbetet, men detta rimmar illa med hans långvariga medlemskap i organisationen Communione et liberazione, vars huvudsyfte är precis det motsatta, nämligen att den katolska trosuppfattningen ska genomsyra politik och lagstiftning. Detta är också påvens strävan, enligt Vatikanens hemsida. Där framgår tydligt att en god katolik ska använda sin politiska position för att främja katolska värderingar.

Junilistan anser inte att det räcker att Barroso och ett par tre andra kommissionärer nu föreslås fungera som överrockar åt honom. Den konstruktionen innebär ju dessutom att Barroso själv uttrycker misstro mot den han har utsett att sköta justitieportföljen.

Vi blir inte mindre skeptiska när tidskriften The Economist konstaterar att Buttiglione har mångåriga politiska kontakter och medarbetare som står under åtal för korruption och maffiakontakter. Buttiglione kan vara helt oskyldig i sammanhanget, men det är trots detta olämpligt att ta risken att ge honom ansvaret för kommissionens justitieportfölj. Barroso har visat dåligt omdöme i denna fråga.

Hélène Goudin

Nils Lundgren Lars Wohlin

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons