Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jusek: Invandrade akademiker är viktiga för Västmanland

Stora vinster med jobb som motsvarar utbildning

Annons

Fler jobb som motsvarar invandrarakademikers utbildning skulle ge stora samhällsvinster.

Akademiker nämns ofta i högtidstalen om invandrares etablering på arbetsmarknaden. I handling prioriteras de inte, trots att de totalt sett är 6336 bara i Västmanland.

En ny beräkning visar att de offentliga finanserna förstärks med tio miljarder kronor om invandrade akademiker får jobb som motsvarar deras utbildning. Det innebär en förstärkning på 220 miljoner för Västmanland. En stor del av detta skulle tillfalla kommunerna, som bör satsa mer på fackspråk för akademiker och professionella nätverk.

Debatten om etablering av nyanlända handlar nästan uteslutande om dem med kort utbildning. En samhällsekonomisk beräkning som Jusek låtit göra visar att om utrikes födda akademiker hade lika hög sysselsättning och ett jobb som motsvarar deras utbildning i samma omfattning som inrikes födda så skulle statens finanser förstärkas med totalt tio miljarder kronor. Uträkningen, som bygger på att de enkla arbeten som idag utförs av akademiker istället utförs att personer med enbart grundskoleutbildning, visar också att drygt 34 000 fler personer skulle vara sysselsatta.

Rapporten visar tydligt att alla tjänar på att utrikes födda akademiker får stöd i att få ett arbete som motsvarar deras utbildning. Inte minst de invandrade akademikerna, som får utnyttja sin potential. Idag har de, trots att arbetsmarknaden blomstrar, en högre arbetslöshet och oftare jobb som inte motsvarar deras utbildning än akademiker födda i Sverige.

Samtidigt är det lönsamt att satsa på akademikerna ur ett samhällsperspektiv. I Västmanland finns 6336 utrikes födda med högskoleutbildning, de utgör ungefär 21,5 procent av de utrikes födda i länet. Fördelas de tio miljarderna över landet skulle det innebära en förstärkning på 220 miljoner för Västmanland. De insatser som kan behövas för att hjälpa en akademiker med utländsk examen till rätt yrke på kort tid blir lönsamma.

Det handlar i första hand om validering av utländska examen och kompletterande utbildningar på högskola. Möjligheter att lära sig fackspråk och tillgång till professionella nätverk är två andra viktiga åtgärder för att stärka utrikes födda akademikers ställning på arbetsmarknaden, och här har kommunerna en central roll.

Det behöver finnas SFI-utbildning för yrkessvenska, vilket idag saknas i många kommuner. På många håll finns satsningar på svenska för hantverkare, och det behövs motsvarigheter för akademiker.

Ansvaret för att erbjuda yrkessvenska på distans bör på sikt vara nationellt, men i väntan på det måste kommunerna ta ansvar och samordna sig för att finna former för att erbjuda yrkessvenska för akademiker.

Sju av tio jobb tillsätts genom kontakter och Juseks mentorprogram för nyanlända, som startade redan 2010, visar tydligt på vikten av relationer kopplade till arbetslivet.

Organisationer och företag måste bidra genom att öppna upp sina nätverk, samtidigt som kommunerna tar ansvar för att stimulera framväxten av professionella nätverk för akademiker i hela landet.       

Hur vi tar till vara kompetensen hos de akademiker som är födda i ett annat land kommer att ha stor påverkan på hela samhället många år framöver. Kommunerna i Västmanland har ett stort ansvar, men också mycket att vinna. Alla vinner på en fungerande jobbkedja– både hög- och lågutbildade – samtidigt som det skapar jobb och stärker de offentliga finanserna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons