Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

K-E Andersson: Brådska med en målmedveten energipolitik

Annons
Energipolitik. Enligt debattören bör energipolitiken i EU samordnas.foto: scanpix

Användningen av olja, fossilgas och kol måste fasas ut i Sverige och EU. Klimatproblem, miljöskador, och trygghetsskäl talar för en övergång till andra energikällor. De ekonomiskt utvinningsbara källorna av fossil energi sinar. De nya fossila källorna som tjärsand, oljeskiffer, undervattensborrning och utvinning i polartrakterna orsakar enorma miljöskador.

Tyvärr finns det ingen konkret handlingsplan vare sig för EU eller Sverige. De ¿europeiska staternas energipolitik spretar åt olika håll och energipolitiken är till största delen nationell politik. Lika illa är det för Sverige och de konkreta och handfasta målen lyser med sin frånvaro.

Det finns två möjliga linjer för att byta ut fossilen helt:

1. Kraftig energieffektivisering plus ombyggnad av gammal kärnkraft till ny mot-svarande 30 procent av det totala energi-behovet plus förnyelsebar energi (vind, vatten, sol och bioenergi) motsvarande 70 procent.

2. Kraftig energieffektivisering plus förnyelsebar energi (vind, vatten, sol och bioenergi) motsvarande)100 procent.

Båda alternativen är möjliga men har givetvis olika konsekvenser och den gamla kärnenergin måste utfasas av säkerhetsskäl. För kärnkraften i Sverige präglas det politiska läget av obeslutsamhet och inget beslut blir också ett beslut då det på sikt innebär utfasning av kärnkraftverk som av säkerhetsskäl faller över åldersstrecket. Likaså är opinionen i huvudsak negativ till kärnkraften.

Beslut om energipolitiken måste tas nu och kan inte vänta. I denna snärjiga politiska beslutssituation finns för Sverige möjligheten att hårdsatsa på följande:

1. Energieffektivisering i boende, transporter och produktion.

2. Snabb, målmedveten och planstyrd utbyggnad av solpaneler, solceller, biogas och nya biobränslen som baseras på lokalt åker- och skogsbruk.

Den optimala politiken är att snarast byta ut de gamla kärnkraftverken men till följd av opinionsläge och oförmåga att fatta politiska beslut blir detta alltmer osannolikt. Nära Sveriges gränser kommer det att byggas mer än 15 nya kärnkraftverk (Finland, Polen, Ryssland, Litauen, Estland bygger nya kärnkraftverk.) En möjlighet är att Sverige köper in sig i några av dessa verk och tillförsäkrar sig en proportion kärnkraftsel för energislukande svenska industrier.

Slutsatsen är att Sverige måste kraftsamla kring förnyelsebar energi och energi-effektivisering. För boende och transport-¿sektorn är det fullt möjligt att försörja med lokala och inhemska energikällor såsom sol, jordvärme och inhemska biobränslen från åker- och skogsbruk.

Beslut om en målmedveten plan för vår energiförsörjning måste tas. Det kan annars bli sent eller för sent vilket kan innebära stora ekonomiska trygghetsmässiga problem.

Ur ett globalt säkerhetsperspektiv bör ¿energipolitiken i EU samordnas men det kräver nya och miljömedvetna Europaparlamentariker över hela Europa. Därför måste alla agera nationellt och lokalt kraftfullt för en trygg, hållbar och handfast energipolitik.

Karl-Erik Andersson

VLT rättar

I gårdagens tidning föll signaturen Lars Kallsäby (C) bort från Alliansens gemensamma artikel om Bäckbyhuset.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons