Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kai Marklin: Ställ sociala krav på upphandling av sten

Annons

I Västmanlands län är det bara Norbergs kommun som, i Sveriges Stenindustri-förbunds enkät, anger att de ställer sociala krav i samband med upphandling av importerad natursten. Kommunernas kravlöshet riskerar att gynna oseriösa sten-företag i exempelvis Kina, som kan hålla lägsta pris då de inte investerar i nödvändig skyddsutrustning. Vi uppmanar kommunernas inköpschefer att ställa sociala krav på stenen de köper.

Stenindustriförbundet har frågat samtliga kommuner i Västmanlands län om de har infört eller diskuterat att införa någon form av sociala krav vid upphandling av natursten. Av länets tio kommuner var det endast Norbergs kommun som svarade. Där anser man att kommunens generella upphandlingspolicy även täcker importerad natursten.

Vi som representerar ansvarstagande stenföretag vill att fler kommuner ska ställa krav på den sten de upphandlar. Ställs inga krav kommer oseriösa stenföretag i exempelvis Kina aldrig att investera i nödvändiga skydds- och utsugsutrustning. Kravlösheten innebär att arbetare riskerar att drabbas av stendammslunga. Det är inte acceptabelt. Stenindustriförbundet arbetar aktivt med frågor om socialt ansvar. Våra krav är desamma oavsett om stenarbetarna arbetar i Sverige eller Kina. Främst gäller det att förhindra att stenarbetarna andas in det skadliga dammet. Men det handlar även om att skydda deras hörsel och om att undvika skador till följd av vibrationer.

Varje år upphandlar Sveriges kommuner, direkt och via entreprenadföretag, natursten för hundratals miljoner kronor. Kommunerna har därmed den stora upphandlarens makt och möjligheter att påverka. Men endast lite mer än var tredje, 36,5 procent, av de 115 kommuner som besvarade Sten-industriförbundets enkät har infört eller diskuterat att införa någon form av sociala krav vid upphandling av natursten.

Stenindustriförbundet tog för fem år sedan fram en policy för importerad natursten med krav på arbetsmiljö och miljöpåverkan som bör ställas på de företag som bryter och bearbetar sten. Stenindustriförbundet håller nu på att uppdatera och revidera policyn. Arbetet är klart till hösten. Kraven är väl förankrade bland förbundets medlemsföretag, men har inte fått önskat genomslag i kommunerna. Endast två av kommunerna som besvarade vår enkät använder policyn.

Vi har hittills inte lyckats få gehör bland kommunerna, men frågan är för viktig för att vi ska släppa den. Det är enkelt att upphandla natursten, svensk eller importerad, som är tillverkad på ett juste sätt. Det är bara att anlita företag som följer vår policy — och därmed samtliga relevanta internationella arbetsrättsliga konventioner.

Vi anser att de som inte ställer krav inte tar sitt ansvar och vi hjälper gärna kommunerna i Västmanlands län att bli bättre på att upphandla juste natursten!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons