Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Kalla fakta vinklat och brister i saklighet"

Den 4 oktober sändes säsongens första avsnitt av TV4:s program Kalla fakta. Temat för programmet var: Mindre vård - mera pengar.

Annons

Med stöd av tre patientfall och en rad sifferuppgifter fördes ett tydligt budskap fram: Privata familjeläkare i Västmanland tjänar mångmiljonbelopp till egna bolag genom att systematiskt neka patienter hjälp till viktiga vårdinsatser såsom provtagning, sjukgymnastik och samtalsbehandling.

Kalla faktas idé - att belysa frågor som rör kvalitet, resurshushållning och inverkan av privatekonomiska drivkrafter - är viktig. En viss tillspetsning av budskapet är legitimt och nödvändigt för att väcka intresset för debatt.

Eftersom jag har varit verksam som egenanställd familjeläkare i Västmanland under 20 år, känner verksamheten synnerligen väl och känner de flesta familjeläkare, kan jag på goda grunder påstå att programmets innehåll är hårt vinklat och brister i saklighet.

Resultatet blir att en hel grupp professionellt, hårt arbetande och ansvarstagande familjeläkare i Västmanland otillbörligt utpekas som giriga lycksökare.

Programmet driver bland annat tesen att på Kungsörs familjeläkarmottagning berikar sig läkarna genom att snåla in på laboratorieprover. Som exempel visas ett patientfall med en man som drabbats av cancer. Fallet avser att belysa att en - på grund av girighet utebliven provtagning - kan vara orsaken till att mannens liv förkortades.

Upprörande och oacceptabelt - självklart - om det hade varit sant.

För att få en korrekt och tidig diagnos skulle en analys av ett vävnadsprov ha behövts. Det är en typ av prov som en familjeläkare vare sig utför eller har någon kostnad för. Programmets påstående att det uteblivna provet har ett samband med läkarnas privatekonomi är helt grundlöst och saknar relevans i sammanhanget.

De siffror som visar att läkarna i Kungsör beställer och bekostar färre laboratorieprover än genomsnittet kan snarare tas som ett tecken på hög kvalitet. Familjeläkarna i Kungsör är alla specialister i allmänmedicin, vilket innebär 12-14 års utbildning och yrkesträning och en nästan unik patient-

läkarkontinuitet under en lång följd av år.

Det finns välgjorda undersökningar i Sverige som klart visar ett samband mellan hög kontinuitet å ena sidan och låga kostnader för labbprover å den andra, oavsett om driftsformen är privat eller inte.

Även för insatser som inte är förenade med kostnadsansvar ligger Kungsör lågt, som mediciner och remisser till andra specialister. Kungsörsborna har de lägsta sjukskrivningstalen i länet. Det rör sig alltså om läkare med hög professionalism och med ett mått av det civilkurage som ibland kan behövas för att kunna säga nej till ett, av patienten efterfrågat men medicinskt obefogat, sjukintyg.

Jag har haft nära kontakt med Kalla faktas redaktion genom e-post, fax och timmar i telefon. Jag har försett redaktionen med bakgrundsinformation, referenser och vetenskapliga artiklar. Men allt som inte passat in i den tes som redaktionen bestämt sig för att driva från början har sållats bort.

Två dagar före sändning erbjöds jag att vara med på en kort diskussion på webben, mot löfte att en dvd skulle skickas till mig så att jag skulle kunna förbereda mig. Redaktionen bröt sitt löfte. Även landstingsdirektör Jan Brithon, som skall ha en eloge för mycket välbalanserade intervjusvar, blev utsatt för ett tjuvtrix. Han blev filmad i smyg efter att samtalet avslutats.

De vinster som redovisas i programmet är helt missvisande. Om läkarna på den mottagning där jag arbetar skulle avsätta så

stora vinster som Kalla fakta påstår, så skulle resten av intäkterna endast räcka till lokalhyran. Vi skulle inte kunna bedriva någon vård alls.

Familjeläkarverksamheten i Västmanland har sedan början av 1990-talet utgjort en förebild för övriga Sjukvårdssverige. Flera

undersökningar visar att västmanlänningarna är synnerligen nöjda med sina "privata" familjeläkarmottagningar. Tidigare socialministern Lars Engqvist lyfte särskilt fram Västmanlands familjeläkare i sin Handlingsplan för hälso- och sjukvården.

Verksamheten har hög kontinuitet och gedigen professionalitet driven av specialister i allmänmedicin.

En extern kvalitetssäkrad jämförande analys av primärvården i åtta län (NYSAM) visar att den vård som de "privata" familjeläkarna i Västmanland driver har den lägsta kostnaden och den högsta produktiviteten. Det är förmodligen den för skattebetalarna mest kostnadseffektiva primärvården i hela Sverige och kan fortfarande utgöra en positiv utgångspunkt för hela sjukvårdsdebatten.

Jonas Sjögreen

ordförande i Svensk förening för allmänmedicin,

lokalavdelning Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons