Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kan webben sänka aborttalen?

Annons

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund talar om "förebyggande arbete" för att minska och motverka höga aborttal. Pengar ska satsas att bygga upp ett webbaserat informationsprogram om preventivmedel, könssjukdomar, våld mot kvinnor med mera.

Forskning visar dock att det inte är brist på information och faktakunskap som fattas utan en förändring av attityder, värderingar och handlingskraft. En plats, en arena behövs där ungdom och vuxna individer kan mötas, ett rum fritt från vuxnas behov att uppfostra och undanröja risker.

Senare forskning inom olika områden bekräftar att mötet mellan individer har betydelse för att utveckla motivation. Personliga möten mellan individer och grupper är en framgångsrik metod att använda i skolan, där de flesta ungdomar finns. Ungdomar som av olika skäl har jobbigt under tonåren söker sig inte självklart till ungdomsmottagningar.

Tidig erfarenhet av abort, flera aborter, sexuellt överförd infektion, våld, trakasserier och svårigheter att sätta egna gränser är faktorer som kan ge sexuell ohälsa och påverka personliga värderingar i framtiden. Många ungdomar i vårt län har erfarenhet av sexuell ohälsa.

Sexuell hälsa, däremot, är att ha kunskap om egna sexuella känslor, att känna vad man vill själv, att kunna kommunicera, jämställdhet, fakta om smittspridning, vägen till närmsta ungdomsmottagning, att använda preventiv- och skyddsmedel, att vara humoristisk och inte för prestations-inriktad och våga känna och visa sin osäkerhet.

Livsstil och preventivmedelsvanor har enligt forskning (bland annat i Västerås) ett samband med vilken studieväg man valt. Ungdomar på teoretiska linjer använder oftare preventivmedel som kondom och har mer sällan erfarenheter av abort. En annan forskningsstudie i Dropin (Liv och hälsa, ung, 2006) visar att ungdom med fler betyg som är icke godkända har mer erfarenhet av bland annat droger, våld, psykisk ohälsa. Det betyder att mognad ser olika ut trots att åldern är densamma.

Vad kan skolan göra? Den kan ta tag i faktorer som påverkar ungdomars hälsa och personliga utveckling på ett mycket konkret och tydlig sätt. Det ska synas i organisationen, schemat, samverkan mellan lärare i olika ämnen, elevhälsa, närsamhället hur skolan arbetar för att öka förutsättningar för hälsa.

Under grundskolans tre sista år samt hela gymnasietiden efterfrågar ungdomar själva mer tid i skolan för intressanta diskussioner. Det är ett tillfälle för samhället att lära ungdomar att kritiskt reflektera över till exempel pornografi, våld, sexism, trakasserier, språkbruk med mera.

Den sexuella hälsan är en del av den övriga hälsan. Värnar den unga individen sitt eget välbefinnande syns det kanske också i statistik över aborttal och könssjukdomar.

Inger Paris

Barnmorska

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons