Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kaoset på akutmottagningen

Annons

Eftersom ett besök på akutmottagningen vid Centrallasarettet oftast utgör den första kontakten med sjukhuset är det inte så konstigt att de intryck man får vid detta besök präglar bilden av akutsjukvården i stort. Man kan ha väntat i många timmar med en sjuk anhörig bland andra, ofta oroliga, medpatienter, ser personalen springa förbi och man har ingen klar bild över väntetiden. Klart att man ställer frågan om varför landstinget inte gör något för att förbättra dessa i mångas och, det vill jag poängtera, även i mina ögon oacceptabla förhållanden.

Men, det är inte rättvist att vända kritiken mot vår personal som har ett mycket seriöst förhållande till sitt arbete och som i sin omsorg om patienterna vid upprepade tillfällen riktat landstingsledningens uppmärksamhet på den situation som utvecklats i akutverksamheten.

Det kan i sammanhanget vara av intresse att känna till att akutmottagningens lokaler som är beräknade för 35 000 patienter per år kommer att ta emot 50 000 besökare under 2006 vilket gör den till en av landets största akutkliniker utanför de båda storstadsregionerna. Om man dessutom betänker att majoriteten av besöken sker under eftermiddagen och kvällen är det lätt att föreställa sig att verksamheten under vissa tider kan te sig kaotisk.

Bristen på undersökningsrum leder till att personalen tvingas flytta patienter fram och tillbaka innan de är färdigbehandlade. Bristen på vårdplatser på vårdavdelningarna leder till att patienterna ofta får stanna onödigt länge på akutmottagningen. Till detta kommer att man måste ha en ständig beredskap för att lämna allt man har för händer för att snabbt ta hand om svårare olycksfall eller sjukdomstillstånd.

Flexibilitet och beredskap för snabba omställningar ligger i arbetets natur och skiljer inte vår akutmottagning från andra men det finns naturligtvis gränser för vad man kan klara av med bibehållen medicinsk säkerhet.

Vad bör då landstinget göra för att höja kvaliteten inom akutverksamheten? Från Division kirurgi har vi länge försökt rikta landstingsledningens uppmärksamhet på de problem som uppstår med lokaler som inte är anpassade till de stora patientströmmarna. En utbyggnad och modernisering av lokalerna är absolut nödvändig.

Vi anser också att en dygnet-runt-öppen jourläkarcentral bemannad med familjeläkare skall vara belägen på Centrallasarettet och inte som nu i en annan del av staden. Det är inte rimligt att, som i dag, patienter hänvisas från akutmottagningen till en familjeläkarverksamhet som inte är tillgänglig mer än en begränsad del av dygnet. Kvaliteten i den process som är nödvändig för omhändertagandet av akut sjuka människor skall naturligtvis inte påverkas av divisions- eller klinikgränser utan utgå ifrån patienternas vårdbehov.

Tyvärr präglas akutvården i Västmanland fortfarande av en tradition som innebär att varje klinik och division arbetar efter sina respektive förutsättningar utan någon egentlig samordning. Detta arbetssätt leder enligt min mening inte till det mest effektiva resursutnyttjandet. I vårt landsting måste vi bestämma oss om huruvida vi skall fortsätta på den inslagna vägen eller om vi skall gå samma väg som många andra landsting vilka är i full färd med att modernisera akutprocesserna med att bland annat bemanna akutmottagningarna med specialutbildade akutläkare.

Lars-Olof Svensson

Från Division kirurgi har vi länge försökt rikta landstingsledningens uppmärksamhet på de problem som uppstår med lokaler som inte är anpassade till de stora patientströmmarna. En utbyggnad och modernisering av lokalerna är absolut nödvändig, skriver Lars-Olof Svensson, divisionschef kirurgi.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons