Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Karl-Erik Andersson (fp): Basen för hållbar klimatpolitik stavas liberalism

Annons

Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Med liberal menas att det skall ske i en öppen och fri ekonomi där politiken använder sig av ekonomiska styrmedel och lagar för att garantera hållbarhet.

På det kommunala planet innebär det att:

Kollektivtrafiken byggs ut och service utvecklas, vilket kan kräva kreativitet och nytänkande avseende linjer, turtäthet, service och försäljning

Användning av elhybridfordon stimuleras

Järnvägstrafiken utvecklas och man drar till sig huvuddelen av pendlarna och tjänsteresorna, liksom att alltmer transporter går via järnvägen

Cyklandet ökas ytterligare till arbete och nöje genom olika stimulanser/cykelbaneförbättringar vilket också ökar folkhälsan

Besparing och effektivisering i uppvärmning av bostäder stimuleras

Ett hållbart utvecklande av bostads- och arbetsområden sker som innebär effektivare resande- och transportarbete

En fossilfri el- och värmeenergiproduktion genomföres

Ett fossilfritt el- och värmeproduktion kan förverkligas genom:

Besparingar och effektiviseringar i energianvändning

Vind-, vatten- och solenergi skall utvecklas och användas men det räcker inte för att täcka behoven

Bioenergi skall användas så länge det inte konkurrerar ut livsmedelsproduktion eller livsnödvändiga naturmiljöer, exempelvis regnskog

Kärnkraften skall användas. Genom att starta forskning idag kan vi få en kärnproduktion som bränner upp allt långlivat avfall och som ökar säkerheten avsevärt. Forskning och utveckling kring detta måste startas omedelbart i Sverige och i andra länder har sådan forskning redan startats. EU-kommissionen har i policy paper uttalat stöd för fortsatt forskning i nästa generations kärnkraft med förslag om mycket konkreta projekt.

Möjligheterna för utveckling av produkter och tjänster som kan komma ut på världsmarknaden bör ytterligare upp-märksammas. Samverkan mellan högskolevärlden, näringsliv, kommun och landsting/län (på sikt nya regioner) måste utvecklas ännu mer för att skapa förutsättningar för utveckling av till exempel solenergi, energiomvandling, kärnenergi med mera.

Offentlig teknikupphandling inom energiområdet är en viktig stimulansmöjlighet.

Viktigt är att om alla får betala för sin del av nedsmutsning av atmosfären så kommer vi ganska snart få ett mycket hållbart samhälle. Den ansvarskännande socialliberalismen är den enda vägen som kan lösa världens klimatproblem på allvar.

Karl-Erik Andersson

Ersättare i Västerås kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons