Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kd: Förbättra rättssäkerheten för psykiskt sjuka

I Sverige anses det självklart med allas likhet inför lagen. Men drabbas du av psykisk sjukdom och begår ett brott så är det inte säkert att detta gäller för dig!

Annons

Regeringen har beslutat om en översyn av lagen om psykiatrisk tvångsvård samt lagen om rättspsykiatrisk vård. Uppdraget är att presentera en ny lagstiftning som är pedagogisk och lättillgänglig. Utgångspunkten är att förslaget ska vara i linje med Psykansvarskommitténs förslag från 2002 men som inte har förverkligats. Att en översyn görs har i media väckt en del negativa reaktioner. Vi tycker det är märkligt eftersom utvecklingen visat att det finns behov av översyn bland annat av rättssäkerhetsskäl!

Nuvarande lagar trädde i kraft 1992 och präglas i hög grad av dåvarande kunskap om vård och stöd. Lagarna håller oss alla straffrättsligt ansvariga, oavsett psykiskt tillstånd. Sverige är unikt då det gäller att ha ett sådant system. Ett mindre allvarligt brott kan alltså leda till ett längre frihetsberövande för den som är psykiskt störd än för den som anses frisk! "Straffet" bestäms inte av brottet utan av vårdbehovet och genomsnittstiden för rättspsykiatrisk vård är idag ca fyra och ett halvt år! Nuvarande system blandar ihop straff och vårdbehov! Vi anser att detta innebär att psykiskt störda inte omfattas av de grundläggande principer som gäller inom det svenska straffsystemet nämligen att individen ska rå över sina gärningar, att straffet ska bestämmas utifrån hur allvarligt brottet är och att straffet ska kunna förutses.

Utvecklingen på det medicinska och sociala området har genomgått stora förändringar. Detta gäller även synen på psykisk sjukdom. Därför föreslog Psykansvarskommittén ett reformerat system för psykiskt störda lagöverträdare. I korthet innebar förslaget att tillräknelighet (ansvarsförmåga) ska bli ett krav för straffrättsligt ansvar och att straffregler ska gälla också för psykiskt störda lagöverträdare. Den som inte är så sjuk att den bedöms otillräknelig ska dömas till fängelse på samma grund som andra lagöverträdare.

Intentionerna i Psykansvarskommittén ställer vi oss bakom, men vi vill betona vikten av att det nya straffsystemet verkligen säkerställer att den dömde får vård för sjukdomen. Diskussion har förts om vårdinsatsen ska ske i fängelset eller inom psykiatrins ordinarie verksamhet. Vi anser att vårdinsatsen av kvalitetsskäl ska koncentreras till rättspsykiatrin.

Med ovanstående förändringar av regelsystemet skapas förutsättningar för att allmänhetens kunskap om och förståelse för såväl psykiskt störda lagöverträdare som samhällets insatser för att omhänderta dessa kommer att öka.

Bengt Andersson

före detta polis

Roy Cederbäck

polis

Ingvar Nordén

landstingsråd (kd)

Ingrid Öhman

före detta socialassistent

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons