Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD + FP: Stöd till personer med funktionsnedsättning och museum

Anita Östling och Ove Danielsson, som är två av representanterna i Västerås Kommunala handikappråd, är oroliga och kritiska till den prioritering som vi politiker gör i budgeten inför 2010.

Annons

Nämnden för funktionshindrade är en prioriterad nämnd av oss i Västeråsalliansen och därför har vi i 2010 års budget lagt ett av de största anslagen bland de mjuka nämnderna, vilket är nödvändigt utifrån de behov som finns. Vi har tydligt markerat detta från nämndens sida i de budgetberedningar som skett. 

Samhällsekonomins nedgång har dock inneburit att vi får räkna med klart lägre skatteintäktsökningar för 2010 än tidigare. Samtliga partier har insett allvaret i detta och beslöt därför tidigt i våras att besparingar och effektiviseringar måste ske i varje nämnd eftersom kompensation för löne- och prisökningar inte är möjlig. 

Vi har dock under våren kunnat minska detta sparbeting med nästan hälften på grund av att löne- och prisökningarna blir på en lägre nivå 2010 än de var under 2008. Därför ser vi med tillförsikt på den detaljbudgetprocess som vi ska ha under hösten.Vi kommer också att ta upp frågan i Kommunala handikapprådet vid nästa möte. 

Som en buffert har nämnden en del statsbidrag som kommer väl till pass under 2010 och delvis under 2011. Nämndens ledamöter är angelägna om att noga syna varje förslag till besparing och effektivisering. Vi vill att de skattepengar vi har till vårt förfogande ska göra största möjliga nytta för våra målgrupper. 

Vi kommer under det närmaste året att starta nya gruppbostäder för både psykiskt funktionshindrade och för dem som tillhör LSS-lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, men även ett barn-/ungdomsboende som kommer igång redan före årsskiftet. Vi utvecklar sysselsättning/arbetsrehabilitering och kognitivt stöd redan under 2009 för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 

När det gäller starten av ett konst- och länsmuseum i Västerås har detta stått på agendan under lång tid. Nuvarande konstmuseum är inte tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller också länsmuseet som är landstingets

ansvar. Alla ska kunna ta del av kultur, även de med funktionsnedsättning. 

Vi har nu fått möjligheten att gå in i befintliga lokaler i Mimerkvarteren och därmed får vi en prisbild motsvarande cirka hälften av vad en nybyggnad skulle ha kostat.

Elisabet Fridén (KD)

ordförande 

Sonia Linnerud (FP)

förste vice ordförande

nämnden för funktionshindrade

i Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons