Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Gruppbostäder en boendeform bland flera

Annons
Debatteras. På kommunfullmäktige i Västerås debatterades gruppbostäder för funktionshindrade. Bilden visar Lillhäradsvägens gruppboende.foto: Anders forngren

Vid det senaste fullmäktigemötet i Västerås ställdes en interpellation från Socialdemokraterna till mig som ordförande i nämnden för funktionshindrade om tillgång och efterfrågan på gruppbostäder i dag för personer med funktionsnedsättning.

Det blev en något förvirrad debatt kring eftersatta behov av sådana bostäder. Ett klargörande är på sin plats. När nämnden för funktionshindrade bildades 2002 fanns ett uppdämt behov av gruppbostäder som den gamla äldre- och handikappnämnden under socialdemokratiskt styre inte hade tillgodosett. Många gruppbostäder var inte fullvärdiga och efterfrågan på ytterligare gruppbostäder var stor. Därför byggdes ett stort antal fullvärdiga gruppbostäder under 2003-2006 i första hand för att ersätta icke fullvärdiga sådana. En fullvärdig gruppbostad har kompletta lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen och bemanning dygnet runt, allt enligt lagstiftningen.

När ny mandatperiod inleddes 2006 var behovet av gruppbostäder väl tillgodosett för personer som tillhör personkrets 1 inom LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Däremot behövdes gruppbostäder för personer med psykiska funktionshinder som vi sett till att bygga och där vi invigt ett flertal denna mandatperiod.

Det är dock många personer som inte behöver gruppbostadens form utan har kunnat flytta in i en servicelägenhet eller en fristående lägenhet med personalstöd. Servicelägenheter ligger samlade kring en personallägenhet som personal utgår från när de ger stöd i serviceboendet. Därför har många gruppbostäder frigjorts vid flyttrockader till ett mer självständigt boende. 2008 var det 22 personer som kunde flytta in i en befintlig gruppbostad och 2009 var det 12 personer. Dessutom startade en gruppbostad för sex personer och fyra ungdomar flyttade in i ett barn- och ungdomsboende 2009. Flyttrockader kommer att ske också under 2010 och 2011 men detta är inget som vi kan ta in i vår planering, det är bara en bonus när så sker.

Det är viktigt att var och en, som ska ta steget att flytta, får tid på sig och att de som är nära personen kan uppmuntra och stödja till ökad självständighet utan att ta bort tryggheten.

Vi startar två nya gruppbostäder under 2010 vilka skulle varit klara förra året men på grund av förseningar hos byggarna blir det inflyttning i mars och september. Inför 2011 ökar behovet av gruppbostäder. Därför planeras nu för nya objekt som nämnden kommer att lägga in i budgetförslaget till 2011.

Jag vill påpeka att den otålighet från Socialdemokraterna om nya gruppbostäder som framkom vid fullmäktigedebatten motsvaras inte av några ytterligare pengar och löften om gruppbostäder i deras budget för 2010. Man lade inte en krona mer än vad Västeråsalliansens budget innehöll.

Så den otåligheten är inte mycket värd…

Elisabet Fridén

kommunalråd,

ordförande i nämnden för funktionshindrade,

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons