Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Inför ett vårdtestamente i livets slutskede

Den medicinska vetenskapen utvecklas i en hisnande takt. Det som för ett tiotal år sedan betraktades som science fiction är i dag möjligt när högteknologi och medicin förenas.

Annons

Operativa ingrepp, terapier och läkemedel ger nya möjligheter till ett längre och friskare liv. 

En del tycks tro att allt som går att göra med människokroppen är etiskt rätt. Så är det naturligtvis inte. Vi måste ständigt följa de etiska konsekvenserna av nya rön och framsteg. Debatten om dödshjälp blossar upp då och då. Vi säger ett klart och tydligt nej till detta och till läkarassisterade självmord. Sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Det vi måste ha fokus på är att den palliativa vården byggs ut i hela landet så att den goda vården i livets slutskede kommer alla till del. 

Kristdemokratisk politik har sin utgångspunkt i en helhetssyn på människan och respekt för hennes integritet och värdighet, från vaggan till graven. När ett barn kommer till världen finns kunnig och välutbildad personal och gott om resurser för moderns och det lilla barnets bästa. Men lika självklart ska kunnig personal och resurser finnas vid livets slut. Så är det ofta inte i dag. Resurstilldelningen är ofta för liten, det saknas vårdplatser, det saknas kunnig och förstående personal och det finns en uppfattning om låg status att arbeta med patienter vid livets slut. 

Vi anser att vården i livets slutskede, den palliativa medicinen, måste ges mycket högre prioritet än i dag. Kunskaperna har ökat, men det brister i att omsätta kunskaperna i praktiken. Vi anser att palliativ medicin ska bli en egen medicinsk specialitet, en obligatorisk del i grundutbildningen och därigenom förhoppningsvis nå högre status i läkarkåren och i forskningen. 

För många är tankarna på döden både främmande och skrämmande. Ändå vet vi att flertalet av oss kommer att dö den långsamma döden. Smärtan inför döden är inte bara fysisk utan också psykisk, social och andlig. Det kan bli en tid i våra liv där många av oss kan drabbas av existentiell ångest. Även om de värsta fysiska smärtorna kan dövas kan vi kanske känna oss förbisedda under en passiv och lång väntan. Vi anser därför att det bör införas möjlighet till ett vårdtestamente, där det ska stå hur man vill ha det när man inte längre kan eller orkar ordna det själv. Det kan gälla var man vill få vård och av vem man vill bli vårdad, att man vill ha en lampa tänd på natten, lyssna på en speciell sorts musik eller något annat som man tycker om. Här ska också framgå vem som ska vara ställföreträdare och framföra ens önskemål när man självinte längre kan det. Det är tyvärr inte ovanligt att det finns olika uppfattningar mellan anhöriga om hur den sista tiden ska ordnas – då ska vårdtestamentet gälla. 

Endast om hela människan beaktas blir omsorgen i livets slutskede människovänlig. Hospice är en hemlik form för vård i livets slutskede där helhetssynen på människan beaktas – ande, själ och kropp. Vi anser därför att hospicevården måste vidareutvecklas och etableras i hela landet. 

Vi har här tagit upp några konkreta förslag som rör livets slutskede utifrån våra kristdemokratiska värderingar. För tio år sedan antog Kristdemokraterna ett medicinsketiskt program. Detta har nu reviderats och remissbehandlas för närvarande internt i partiet. Till hösten ska det debatteras och beslutas. 

Klart är att den etiska grund som Kristdemokraternas ställningstaganden vilade på i det förra programmet är lika bärande i dag. Och behovet att hålla den etiska diskussionen levande inom vården, i vårdutbildningarna och i hela samhället är minst lika stort. 

Maria Larsson

förste vice partiordförande

äldre- och folkhälsominister 

Chatrine Pålsson Ahlgren

riksdagsledamot för Kalmar län, socialutskottet

ordförande i partiets medicinsk-etiska arbetsgrupp

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons