Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Ingen ska riskera att i onödan skadas i hälso- och sjukvården

En äldre kvinna ramlar på vårdavdelningens golv. Hon har drabbats av yrsel som i sin tur orsakats av en felaktig kombination av läkemedel. Hon bryter höftleden och avlider efter några dagar i sviterna.

Annons
Säkrare vård. Förbättrad patientsäkerhet är en av de viktigaste frågorna för hälso- och sjukvården framöver, skriver debattörerna.foto: scanpix

En man har gått igenom ett större kirurgiskt ingrepp och drabbas under eftervården av en infektion i operationssåret, orsakad av smittämnen som fanns på sjukhuset. Trots en lång sjukskrivingsperiod är han ännu inte återställd.

Listan med exempel på denna typ av misstag kan göras lång. Alla har de gemensamt att de orsakar lidande och död i onödan. Misstagen – och därmed också skadorna – hade kunnat förebyggas och undvikas.

Under förra mandatperioden gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av undvikbara vårdskador. Det var – förvånande nog – första gången en sådan omfattande kartläggning gjordes.

Socialstyrelsens vårdskademätning visade att det varje år inträffar omkring 100 000 undvikbara skador i Vårdsverige. Av dessa leder cirka 3 000 till dödsfall. Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor som, tack vare ett intensivt förebyggande arbete, stadigt sjunkit och nu är nere runt 300 dödsfall per år. Eller med flygplatser och flygbolag, som med stor noggrannhet, envishet och konsekvens i varje detalj gör allt de kan för att undvika en flygplansolycka.

Att patientsäkerheten varit så eftersatt är inte acceptabelt. Därför planerar regeringen, tillsammans med landstingen, flera åtgärder för att stödja utvecklingen mot en säkrare vård. Förbättrad patientsäkerhet är en av de viktigaste frågorna för hälso- och sjukvården framöver.

Den 1 januari i år trädde en ny patient-säkerhetslag i kraft. Vårdgivarens ansvar har därigenom blivit tydligare och vi har gjort det lättare för patienter att anmäla vårdskador. Patienter ska numera kunna anmäla en händelse, utan att behöva peka ut exakt vilken enskild läkare eller sjuksköterska som gjort fel. Fram till årsskiftet har patienten krävts på allt för mycket kunskap och detaljer om det som man vill anmäla. Nu blir det tydligare att man måste se till hela vårdsystemet – utan att den enskilde läkarens/ sjuksköterskans individuella ansvar försvinner.

Ett särskilt stimulanspaket på cirka 2,5 miljarder kronor under åren 2011–2014 riktas nu också till landstingen. Satsningen handlar om att med patientens behov i centrum uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet. Ersättningen är prestations-baserad och målen tydliga. Endast de landsting som på ett mätbart sätt klarar av att förbättra patientsäkerheten får ta del av pengarna.

Vi vet att sjukvården är full av personal som varje går till jobbet och gör sitt allra bästa. Vi vill därför ge de bästa förutsättningar att öka patientsäkerheten och få alla att arbeta mot samma mål. Det handlar om att premiera goda arbetssätt, ledningssystem och rutiner. Utgångspunkten för satsningen är en noll-vision när det gäller antalet undvikbara vårdskador. Ingen patient ska riskera att i onödan skadas i hälso- och sjukvården.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons