Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Vi behöver vara öppna för nya idéer

Annons
Tänkbart. Samhall eller andra sociala företag skulle kunna utföra jobb som exempelvis tvättning, och på så sätt frigöra kvalificerad vårdpersonal, skriver Maria Lindelöf.foto: scanpix

Ett av Västerås stora ekonomiska utmaning just nu och framöver är välfärdssektorn. Utgifterna för hemtjänsten ökar från år till år. Västerås kommunfullmäktige har gett i uppdrag till staden att kartlägga orsakerna bakom den kraftiga ökningen av kostnaderna för hemtjänst. I uppdraget ska staden också se över innehållet för att skapa en långsiktigt bra vård och omsorg.

De sociala nämnderna har fått i uppdrag att se över effektiviteten i hela ledet från ledning till utförare och uppmärksamma förebyggande och rehabiliterande insatser, vad vi kan utveckla och innovativa lösningar som kan införas samt att beskriva sektorsövergripande sam-arbeten. Jag är ansvarig för den skrivningen.

Anledningen är att vi inom ett par år har en åldersexplosion av 40-talistkullar. Under de närmaste åren kommer vi i Västerås att se en ökning av cirka 3 000 fler ålderspensionärer men den riktigt stora utmaningen ligger runt 2020. Till en början kommer pensionärerna att vara unga och friska, men redan 2020 kommer andelen 80-åringar att ha vuxit från dagens 5 procent till 8 procent.

Med stigande standard så ökar också befolkningens livslängd. När allt fler pensioneras behöves fler resurser för vård och omsorg vilket innebär stora påfrestningar på vår stads ekonomi. Vi har bara några år på oss att ställa om vård och omsorg så att de blir bättre anpassade till de ökande kraven. För till syvende och sist så måste våra äldre som varit med och byggt upp det här landet få en trygg och värdig ålderdom.

Jag har föreslagit att vi inom staden ska bjuda in föreläsare om ämnet Välfärdens finansiering och att vi ska ha en bred process med politiker, tjänstemän och representanter från näringsliv och civilsamhället. Det här är minst lika viktigt som att införa förbättrad kollektivtrafik eller att satsa på Västerås - cykelstaden.

Eftersom vi har alldeles för få som kan bära den så kallade försörjningsbördan, det vill säga personer som arbetar och betalar skatt som går till våra gemensamma ekonomiska intressen. Om du är i arbetsför ålder om tio år kommer du att bli tvungen att betala 20 procent mer i skatt om vi inte gör något i dag.

Frågan är om vi är villiga att göra det? Vill vi inte det, kommer servicenivån i vården och omsorgen att sjunka precis som den har gjort de senaste decennierna.

En av lösningarna för att komma till stånd med problemet är att fler kommer i arbete; personer som står långt ifrån på arbetsmark-naden, unga, personer med olika funktionsnedsättningar och personer med invandrarbakgrund.

Förra fredagen besökte jag Samhall där personer med funktionshinder får en möjlighet att komma tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. Ett förslag som de lämnade med oss som deltog, var att frigöra kvalificerad vårdpersonal genom att låta Samhall eller andra sociala företag utföra jobb som inköp av dagligvaror, städning, tvättning, distribution av mat och så vidare. Det är ett sätt.

I de sociala nämnderna ska vi besluta om handlingsplan för konkurrensutsättning, upphandling och så vidare. Jag har, tillsammans med mina allianskollegor, gjort omfattande ändringsförslag där bland annat sociala kriterier är ett tillskott, att vi upphandlar så att små och medelstora företag kan delta, minska byråkratibördan för företag som lämnar anbud, arbeta med nya former av partnerskap.

Vi behöver vara öppna för nya idéer och nya arbetssätt. Politiken kan vara med att styra en sådan utveckling. En person i min närhet sade en gång att ”politik är att vilja”. Vill vi?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons