Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Vi måste tillsammans arbeta för ett ökat byggande

Anders Knape angriper på VLT:s debattsida de långa handläggningstiderna för överklagandeärenden hos länsstyrelserna

Annons

Vi är medvetna om problemen och har arbetat med ett flertal åtgärder. Regeringen bad nyligen länsstyrelserna att redovisa sina handläggningstider och vilka åtgärder de avser att vidta. Jag vet att många länsstyrelser arbetar hårt för att korta handläggningstiderna. SKL:s statistik är också till viss del missvisande eftersom länsstyrelserna redovisar ärendena på olika sätt. I höstas fick även Miljödepartementet extra pengar för att kunna skynda på hanteringen av de sista överklagandeärenden som inkommit till regeringen, som tidigare var sista överklagandeinstans. Nu är alla de ärendena hanterade. Nu har de nya mark- och miljödomstolarna tagit över arbetet och de indikationer vi har fått hittills är att arbetet flyter på bra.

Men låt oss inte dribbla bort begreppen. Långa handläggningstider för överklagandeärenden kan vara ett problem, men är inte förklaringen till varför det byggs för lite bostäder. I Stockholms län lyckas man i vissa av de 26 kommunerna bygga mycket medan det knappt byggs alls i andra. Trots att det är samma länsstyrelse och samma handläggningstider. Och även i Göteborg och Malmö släpar byggandet efter. Att förklara det med överklagandetiden hos Länsstyrelsen är att göra det alldeles för enkelt för sig.

Vi måste ha en enkel och effektiv planprocess, något vi från statens håll lagt mycket krut på genom ny plan- och bygglag, utredningar om plangenomförandeprocessen och kommunernas tekniska särkrav, en ny instansordning för överklaganden och ett antal myndighetsuppdrag, bland annat kring markanvisningsprocessen.

Staten svarar för förutsättningarna genom lag-stiftningen. Men kommunerna har planmonopolet och bostadsförsörjningsansvaret. Med gemensamma krafter måste vi åstadkomma ett ökat byggande i Sverige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons