Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Viktigt arbete att stärka värdegrunden i skolan

Annons

Det är ett äventyr att utbilda sig. Det är ett äventyr att möta framtiden. Som ansvariga föräldrar, skolpolitiker, lärare och skolledare så har vi att ta ansvar för alla våra ungdomars utbildning och framtid i vår stad.

I kommunrevisorernas senaste rapport som handlar om åtgärder för likabehandling och mot kränkande behandling inom skolan påpekas att det är nödvändigt att lägga större vikt vid värdegrundsarbetet.

Även om kunskap är skolans viktigaste uppgift och skall prioriteras så har vi Kristdemokrater alltid försökt belysa hur viktigt det är med ett väl genomtänkt värdegrundsarbete i skolan.

Vi menar att skolan också har en viktig uppgift att fylla när det gäller att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. För att skapa trygghet och arbetsro i våra skolor måste verksamheten baseras på en god och väl genomtänkt värdegrund. Demokrati, delaktighet och inflytande måste genomsyra våra verksamheter. Misslyckas skolan i sin demokratifostran ökar risken för intolerans och rasism.

Kunskap är också att lära sig ett gott förhållningssätt till varandra. Och det finns ¿faktiskt ett samband mellan kunskap och värderingar.

Kritiskt tänkande kräver kunskaper. Det är genom ett reflekterande förhållningssätt som ibland kan innehålla filosofiska resonemang som en djupare förståelse för vårt lika men ändå unika värde kan erhållas.

Elever måste i större utsträckning få möjlighet att diskutera värdegrundsfrågor. Det måste få råda ett öppet och tillåtande samtalsklimat i klassrummet så att även obekväma åsikter kan ventileras och bemötas på ett sakligt och balanserat sätt.

Den viktigaste resursen, den viktigaste tillgången i våra skolor, både när det gäller att förmedla kunskap och goda värderingar är våra lärare. Vi måste därför höja statusen att vara lärare. Vi måste visa mycket större respekt för våra lärare.

Lärarna måste få tid och resurser för sitt viktiga uppdrag! Detta får inte begränsas av onödiga administrativa uppgifter och inte heller begränsas av ekonomiska resurser på grund av till exempel höga lokalkostnader. Onödig byråkrati, onödiga bilkostnader och onödiga påbud måste vi befria våra lärare från!

Lärare måste få tid och resurser att lära ut skolans värdegrund som omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika och unika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med svaga och utsatta.

Skolan skall vara en trygg arbetsplats för all skolpersonal. Med trygga lärare som kan fokusera på sitt uppdrag kan varje elev utvecklas i sin egen takt och nå sin egen inbyggda potential. Med trygga lärare hålls ingen elev tillbaka och ingen lämnas heller efter. Trygga lärare tar ansvar för våra ungdomars uppväxt.

Vi måste skapa denna arbetsmiljö!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons