Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KDU: Kvotering innebär alltid diskriminering

Annons
Kan bestämma själva. Det som enskilda människor, familjer, föreningar och bolag klarar av att fatta beslut om ska de också få fatta beslut om och då ska politikens långa fingrar hålla sig borta, skriver debattörerna.foto: scanpix

I dagens Sverige kan vi se en oroande utveckling när det gäller politikers vilja att lägga sig i och detaljreglera det civila samhället och människors vardag. Vi kristdemokrater har därför mer och mer börjat tala om politikens gränser.

I vårt samhälle ska politiken först och främst stödja och inte styra. Det finns vissa saker som politiker ska ta ansvar för, men långt ifrån allt. Det som enskilda människor, familjer, föreningar och bolag klarar av att fatta beslut om ska de också få fatta beslut om och då ska politikens långa fingrar hålla sig borta.

Ett område där politiken och detaljregleringarna är på frammarsch är jämställd-hetens. Kvotering har blivit ett alltmer accepterat politiskt styrmedel för att nå jämställdhet. Det är i sig paradoxalt eftersom kvotering alltid innebär diskriminering och eftersom positiv särbehandling för någon alltid innebär negativ särbehandling för någon annan.

För oss handlar jämställdhet om människors lika rätt att bestämma själv. Det handlar om mäns och kvinnors lika rätt till möjlig-heten att förverkliga sin egen potential. Det handlar inte om att bolagsstyrelser måste innehålla lika många män som kvinnor eller om att föräldrar måste dela lika på föräldraledigheten.

Så mäts inte jämställdhet. Jämställdhet kan nämligen aldrig mätas i procentsatser hit och dit. Jämställdhet handlar om värderingar.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) hävdar bestämt att det är upp till varje bolag att utse vilka som ska sitta i dess styrelse.

Det är för det första något som ägarna har rätt att fatta beslut om i enlighet med äganderätten. Det borde för det andra vara en självklarhet att valet av styrelse ska få göras baserat på erfarenhet och kompetens i stället för baserat på statliga regler om kvoter som måste fyllas. En persons könstillhörighet får aldrig sätta stopp för möjligheten till en framtida karriär eller utbildningsplats.

På samma sätt ska det vara upp till varje familj att bestämma hur den vill ordna den egna barnomsorgen, vem som ska vara hemma med barnen eller om man vill fördela föräldraledigheten lika. Det behövs varken rödgröna eller socialliberala pekpinnar i form av tvångskvoterad föräldraförsäkring för att Sveriges barnfamiljer ska klara av att fatta sådana beslut.

När till och med företrädare för ett före detta högerparti som Moderaterna börjar överväga kvoterade bolagsstyrelser för att uppnå en mer jämlik könsbalans så vet man att något håller på att gå snett. Vi vänder oss emot de krafter som strävar efter kollektivistiska detaljregleringar i politiken. Kvotering är alltid fel oavsett syfte, situation och sammanhang.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons