Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kjell Strandberg: Avskaffa den rådande tillväxtkannibalismen!

Annons

Tyvärr tvingas jag konstatera att mitt begrepp "tillväxtkannibalism" med kraft växer sig både stark och fast i Västerås. Västerås är i detta fall inte unikt, utan mer en regel än ett undantag i dagens Sverige, vilket i sig inte är någon ursäkt för Västerås. Vad menar jag då med tillväxtkannibalism? En kort och rak definition är vad ordet kannibalism står för, nämligen; när en människa eller ett djur äter individer av samma art.

Låt oss säga att det i dag finns 100 livsmedelsbutiker i Västerås. Detta är det antal butiker som marknaden själv har förmåga att bära, med andra ord så mycket som vi alla västeråsare orkar äta. Varje butik som tillkommer utöver detta antal, måste ta huvuddelen av sin försäljning från de redan 100 etablerade butikerna, vilket då betyder lägre försäljning och sämre lönsamhet för någon eller samtliga. Behovet av nya butiker med "livskraft" kan bara tillkomma genom att det blir fler personer som skall mättas.

Detta är självklart en mycket förenklad tes, men är ändå en grundläggande bas för mitt påstående. Det är enbart de marknadsekonomiska krafterna med dess naturliga balans mellan tillgång och efterfrågan som bestämmer antalet livsmedelsbutiker, och detta vill jag absolut värna om. Det är en stor tillgång och det enda framåtskridande i en samhällelig utveckling enligt min syn.

Men hur kan vi både avvärja tillväxt-kannibalismen och låta de fria marknadskrafterna råda? Att låta detta göra sig handlar om att nå den optimala och perfekta balansen mellan hemmamarknaden och marknaden utanför landets gränser.

Balansen mellan en fungerande näringslivsstruktur på hemmamarknaden sköter sig ganska väl utan några som helst styrmedel och bör därför lämnas helt i fred.

Däremot är det min starka övertygelse att det måste göras kraftfulla satsningar på att få fram nya företag som kan hävda sig på marknader utanför Sveriges gränser. Dessa kommer inte av sig självt. Detta bör prioriteras före de enorma marknadsföringskampanjer som genomförs för statliga pengar i syfte att få flera att starta företag. Detta helt utan tanke på att företagen skall tillföra något nytt på marknaden, en viktig ingrediens för en långsiktig och hållbar överlevnad. Att helt blunda för behovet av nya export-företag i samhället hör till historien. Detta kunde man göra i en tid när samhället var under konstant uppbyggnad.

Statliga och kommunala myndigheter med deras närstående organ är ingen lösning, jag behöver bara gå till Almi Företagspartner och försöka finna hur många lyckosamma exportföretag deras rådgivning och företagsutveckling lett till. Jag behöver bara en hands fingrar för att räkna fram det antalet.

Så kan jag fortsätta att nämna namn efter namn på av staten direkta och indirekta "företagsprofeter" som är satta till att i förlängningen skapa grunden för en hållbar tillväxt. I vart fall inte underhålla och cementera en förlegad, förhatlig och destruktiv skola som ofelbart leder till någon form av "tillväxtkannibalism".

Jag kan se hur hundratals miljoner kronor kastas in i alla möjliga och omöjliga projekt som enligt mig enbart leder till att ytterligare permanenta och förstärka "tillväxtkannibalismen". Det finns en nära koppling mellan "karaokeföretag" och "tillväxtkannibalism". Företag med samma eller näraliggande verksamheter är vad jag kallar karaokeföretag. Finns det för många "karaokeföretag" inom ett begränsat område leder det till tillväxt-kannibalism. En form av inavel blir följden.

Jag förväntar mig att ansvariga personer öppet redovisar man gör och inte minst man skall göra för att skapa grunden för en sund och reell ekonomisk tillväxt och därmed ett direkt avskaffande av rådande tillväxtkannibalism i Västerås. Här kan Västerås bli förebild för en tillväxt i tiden.

Kjell Strandberg

global tillväxtentreprenör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons