Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kjell Strandberg: Export avgörande för Västerås

Annons

Att exportföretag är livsavgörande för Västerås är ett faktum som det knappast råder delade meningar om, trots detta är tillskottet av nya sådana nästan obefintligt i kommunen. Det är många aktörer som får ta på sig skulden för detta som exempelvis; statliga och regionala myndigheter med närstående organisationer, privata organisationer, utbildningsenheter, men inte minst företagen själva. Västerås utgör inte något undantag bland Sveriges kommuner, landet med dess regioner är extremt exportberoende och kommer alltid att så förbli, oavsett om vi vill eller inte. Sveriges exportberoende har ökat från 30 till 45 procent av BNP under det senaste decenniet.

Vilka är då orsakerna till att Västerås inte lyckas attrahera och producera nya exportföretag? Självklart så är det inte någon enstaka punkt man kan lyfta fram som orsak, det är ett flertal samverkande faktorer som leder och har lett till detta.

Några exempel är:

1. Att staten etablerar exportfrämjande organisationer eller närstående myndigheter som skriker ut

att de ger gratis exportrådgivning till företag, det kan vara just den förhindrande faktorn för att ett mindre eller medelstort företag inte skall ta steget ut i världen. Gratis, kan här bli både dyrt och förödande. Hos dessa export- och företagsexperter saknas den fundamentala grunden för ett framgångsrikt företagande, nämligen kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling och entreprenörskap från både den nationella och internationella marknaden.

2. Enligt min mening är det i första hand nya eller befintliga små- och medelstora företag som har de

största potentiella möjligheterna, till att både starta upp eller att öka en redan befintlig export. I stora drag existerar just dessa företag inte alls i Västerås. Några orsaker till denna frånvaro kan vara;

•Ingen eller otillräcklig marknadsföring av företagande på internationella marknader

•Produkter och tjänster som inte bedöms vara kommersiellt gångbara utanför landets gränser

•Frånvaron av professionella exportrådgivare och andra stödjande exportfunktioner i Västerås

•Ett företagsklimat i kommunen som inte premierar exportinriktade företag.

•Svaga utbildningsenheter med högskolan i spetsen

Alla och allt som inte håller en tillräckligt hög standard, med kvalitativa och professionella rådgivningar, utbildningar och andra stödjande exportfunktioner är med automatik ett hinder mot ekonomisk tillväxt.

Jag är fullständigt övertygad att i ett längre tidsperspektiv är denna utveckling av Västerås kommuns näringslivsstruktur inte hållbar. Kommunens multinationella företag som idag finns kvar förmår inte att öka sin export till någon större del. Exportsituationen framledes kan därför bli bara sämre och sämre, om inte nya exportföretag kommer till. Det är inte heller hållbart att huvuddelen av Västerås kommuns näringslivssatsningar enbart skall enbart bestå av statliga och kommunala aktörer, handel, organisationer och en i övrigt brokig flora av kemtvättar för "tvätt av varandras skjortor". Det finns inga enkla genvägar för att ändra på detta, utan ett medvetet, hårt, men framför allt konstruktivt och professionellt arbete med fokus på globalisering åt båda hållen.

Med omedelbar start - inte i morgon utan IDAG.

Om ingen förändring sker mot det bättre, kan det till och med bli så att en avflyttning kommer att ske av de idag redan sällsynta och få, men oerhört viktiga exportpotentiella företag som finns i Västerås. Detta kan bli ett verkligt scenario om inga kraftfulla åtgärder sjösätts, om företagen hittar bättre och friskare exportvatten att simma i så letar dom sig dit. Med kraftfulla åtgärder menar jag då inte "ankdammsåtgärder" som exempelvis; inhemska "kokpunkter", "månliknande sandhögar", "teknikby utan både teknik och globala visioner" eller nya "kemtvättskiosker".

Kjell Strandberg

Global tillväxtentreprenör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons