Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klart oppositions-nej till majoritetens politik

Annons

Socialdemokraterna är nu, tillsammans med vänsterpartiet, inne på sin andra mandatperiod som regeringsparti i landstinget Västmanland och har bakom sig en lång obruten ställning som majoritetsparti. Trots detta regeringsinnehav har socialdemokraterna inte förmått erbjuda västmanlänningarna en vård som befolkningen känner sig nöjd med.

Oppositionsalliansen i landstinget - centern, folkpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet och moderaterna - har därför under mottot "Din hälsa - vårt mål" gjort gemensam sak i syfte att i valet 2006 få väljarnas stöd för en bättre vårdpolitik. Fram till dess renodlar vi vår roll som granskande och kritiserande oppositionspartier. Det alternativ vi vill att väljarna ska ta ställning till kommer vi att formulera i en egen gemensam landstingsplan för 2007 och framåt.

Att ha makten är en förpliktelse för den som har den. Vi oppositionspartier varken vill eller skall stå till svars för den politik som den nuvarande landstingsmajoriteten för. Av den anledningen röstade vi i landstingsfullmäktige avslag på den framlagda planen. Planen har enligt vår mening många brister:

* Brister i politisk styrning. Förra mandatperioden slutade i en ekonomisk katastrof som tvingade fram en hårdhänt sanering och strukturomvandling. Flera verksamheter visar ånyo budgetöverdrag.

*Brister i helhetssynen. En optimalt fungerande sjukvård sätter i alla lägen patienten i centrum. Den västmanländska vårdens utveckling kännetecknas mera av organisatoriska tankegångar - när egentligen allt borde styras av en helhetssyn på patienten.

* Brister i familjeläkarverksamheten. Situationen är i sviterna efter fjolårets upphandling av privata familjeläkare alarmerande inom landstingets egen familjeläkarverksamhet. Många läkartjänster är vakanta och drar stora kostnader för stafettläkare. Kontinuiteten för patienterna är närmast obefintlig.

* Brister i personalpolitiken. Sjukskrivningarna hos landstingets personal ligger på hög nivå och motsvarar ett bortfall på hela 500 tjänster. Bland orsakerna nämns oftast stress, underbemanning och allmän otillfredsställelse.

* Brister i tillgänglighet. Varken vårdcentralerna eller den centrala Hälso- och sjukvårdsupplysningen lever upp till satta tillgänglighetskrav.

* Brister i närsjukvården. Närsjukvården har inte byggts ut i den takt som beslutades. Inte heller fungerar vårdkedjan kommun-familjeläkare-närsjukhus -slutenvård optimalt. Varje del i länken är beroende av att de övriga fungerar.

* Brister i trygghet. Strukturbeslutets koncentration till främst Västerås har inneburit större åtaganden för ambulansverksamheten. Befolkningen i de norra och östra länsdelarna upplever att det blivit svårare att få åka ambulans. Det påverkar deras trygghetskänsla negativt.

* Brister i rehabiliteringen. Nuvarande system för capitering till familjeläkarna leder inte till rehabiliteringsremisser i den utsträckning som vårdbehovet uppvisar.

* Brister i stimulans för mångfald. Konkurrens stimulerar utvecklingen av hälso- och sjukvården. Med mångfald och valfrihet kommer patientens egna val i centrum och främjar att de resurser som avsätts för hälso- och sjukvård används optimalt.

* Brister i samarbetet med kommunerna. Landstinget måste förbättra sina relationer med länets kommuner. Ett prioriterat område är barn med psykiska problem. Samarbetet mellan skola och barn- och ungdomspsykiatrin fungerar inte som det borde göra.

* Brister i samarbete med andra landsting. Avtalen med landstingen i Uppland och Dalarna ger inte västmanlänningar fritt vårdval. Samarbetet med landstinget i Sörmland kring länssjukvården går trögare än förväntat.

På ingen av dessa punkter ger den socialistiska majoritetens landstingsplan några konkreta besked om hur den avser att hantera bristerna.

Inger Elison (c)

Torsten Källberg (fp)

Hanke Joneklav (kd)

Thomas Wihman (mp)

Kerstin Dellham (m)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons