Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kom ned från läktaren, folkpartiet

Annons

Folkpartiets gruppledare Bengt-Åke Nilsson tar i en replik VLT den 16 februari upp att ansvarig enhetschef på Skolverket rekommenderat folkpartiets Roger Haddad att kontakta justitieombudsmannen (JO) för att göra en anmälan av Skolverket. Därtill skulle även JO ha rekommenderat Roger Haddad att folkpartiets JO-anmälan även skulle omfatta Skolverket.

Detta går inte att utläsa i det skriftliga svaret från Skolverket till Roger Haddad. Det står heller inget om Skolverkets och JO:s uppmaningar i folkpartiets anmälan till JO eller i det pressmeddelande som folkpartiet skickat ut om sina stordåd på anmälarfronten.

För mig verkar det minst sagt underligt att Skolverket och JO använder folkpartiet i Västerås som bulvan för anmälningar. Det är också anmärkningsvärt att bulvanförhållandet dyker upp först i Bengt-Åke Nilssons repliker till mig. I folkpartiets egna officiella dokument nämns ju bulvanförhållandet inte med ett enda ord.

Faktum är att om Skolverket önskar att JO ska granska den egna verksamheten kan man när som helst be JO göra det. Vill JO granska statliga eller kommunala myndigheter kan man utifrån riksdagens instruktion göra det precis när man vill på eget initiativ.

Vare sig Skolverket eller JO behöver ha medverkan av folkpartiet i Västerås för att kunna agera. Genom att folkpartiet ändå ställer upp som bulvan för Skolverket och JO förstärks bara folkpartiets framtoning som det liberala anmälarpartiet.

I Bengt-Åke Nilssons replik säger han att orsaken till folkpartiets anmälan är att undertecknad inte svarade på repliker från Roger Haddad i samband med en motionsbehandling i fullmäktige december 2004.

Orsaken till detta var att folkpartiet enbart var intresserade av formalia. Samtidigt var folkpartiet ointresserade av att se till de elever som det gällde och att lösa de problem som ärendet handlade om. Andra partier hade en mer konstruktiv syn, vilket fortsatta samtal i frågan visat.

Redan innan Roger Haddad kom till utbildningsnämnden hade folkpartiet flera representanter i nämnden som deltog aktivt i hanteringen av det programinriktade individuella programmet (PRIV) utan att rikta kritik mot detta. Är dessa fp-representanter medansvariga eller inte till hur utbildningsnämnden har hanterat PRIV?

Folkpartiets agerande i frågan liknar ingen annat parti. Övriga partier har haft konstruktiva samtal i såväl utbildningsnämnden som kommunfullmäktige om vad som bör göras för berörda ungdomar. Förhoppningsvis kommer detta att utmynna i olika lösningar av frågan.

Just nu sitter folkpartiet på åskådarläktaren och följer vad som sker på planen istället för att delta i spelet. Den som sitter på läktaren vet ju också alltid bäst hur spelarna på planen borde göra.

Jag hoppas nu att Bengt-Åke Nilssons senaste replik kan ses som början till en reträtt från folkpartiets anmälarlinje. Folkpartiet är också välkommet tillbaka till det konstruktiva samtalet om PRIV när man återigen vill vara med.

Lars-Evert Larsson, s, förste vice ordförande i utbildningsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons