Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommer (s) att ändra sin skolpolitik?

Annons

Socialdemokraterna Olle Thorell, Pia Nilsson, Olle Ytterberg och Anna Nikula skriver att de vill ha en skolpolitik som inte leder till en föråldrad sorteringsskola (VLT 23/11). Det är dock med stor vånda och internt motstånd som partiet försöker förnya sin skolpolitik. Mona Sahlin fick använda hela sin auktoritet som partiledare för att partiets samråd inte skulle stänga dörren helt för tidigare kunskapsuppföljning genom nationella prov och betyg.

Mångårig socialdemokratisk politik har satt sina spår och i flera västmanländska kommuner går mer än var tredje elev ut grundskolan utan betyg i alla ämnen. Var fjärde nybliven lärare som ska arbeta med de yngre barnens läs- och skrivinlärning anser inte att de har kompetens för detta. Nedläggningen av speciallärarutbildningen har kraftigt minskat antalet speciallärare som arbetar med elever som behöver extra hjälp. Undersökningar visar att svenska skolor har sämre arbetsro än skolor i andra länder. Självklart vill lärare och rektorer komma till rätta med detta, men det politiska stödet har varit obefintligt. Lärarnas befogenheter i klassrummet har minskats - och det är de svagaste eleverna som förlorar mest när det är stökigt.

En mångårig skolpolitik är inget som socialdemokraterna ändrar över natt.

Artikelförfattarna nämner en vilja till förbättrade resultat i grundskolan och höjning av lärarkompetensen. Jag undrar då om de stödjer åtgärderna som genomförs av regeringen och utbildningsminister Jan Björklund? Långsiktiga, konsekventa förändringar med kunskapsfokus. Målmedvetna reformer för att barnen tidigt ska lära sig att läsa, skriva och räkna genom

arbetsro, kunskapskontroller och extra stöd.

Stödjer ni:

* Lärarlyftet - flermiljardsatsningen på lärares och skolledares kompetens?

* Läsa-skriva-räkna-satsningen på 900000 kronor för årskurs 1-3?

* Att speciallärarutbildningen startas igen hösten 2008 så att fler barn kan få kvalificerad hjälp?

* Att lärarutbildningen förbättras för att komma tillrätta med de brister som flera utvärderingar visat?

* Införandet av en statlig lärarauktorisation?

* Beslutet att skolor som sista åtgärd får flytta en mobbare?

* Att rektorer och lärare nu får omhänderta föremål som stör undervisningen?

* Den nya skollagen som ytterligare ska förtydliga lärarnas befogenheter för att upprätthålla ordning och reda?

Det är bra om socialdemokraterna närmar sig de åsikter som folkpartiet i många år tagit strid för. Men om det ska vara trovärdigt att socialdemokraterna står för en kunskapsskola måste de överge sina gamla positioner på många områden. Är de

beredda att göra det?

Agneta Berliner (fp)

riksdagsledmot för Västmanland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons