Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunal näringspolitik för nya riktiga jobb i Västerås

Annons

Politiker kan inte skapa jobb men kan ge förutsättningar för tillväxt som kan ge nya jobb.

Sverige behöver en politik som främjar tillväxt där nya livskraftiga jobb skapas i den privata sektorn. Inför viktiga politiska be-slut bör vi ställa frågan: bidrar detta till ökad tillväxt?

På det kommunala planet i Västerås vill folkpartiet ge något mer än den passiva hållning som kommunens nuvarande näringsstrategi ger uttryck för.

Vi vill ta oss från det traditionella brukstänkandet till det dynamiska kunskapssamhället som sprudlar av nätverk och nya idéer.

Vi vill agera förebyggande och på ett framtidsorienterat kraftfullt sätt om vi får ansvaret av väljarna. Kommunen skall agera så att både befintliga och nya företag finner det attraktivt att utvecklas i Västerås.

Folkpartiet arbetar för god miljö och bra utbud av service inom kultur, utbildning, vård och omsorg och genom att se till att kommunen har goda finanser och hög effektivitet så får vi ett gott företagsklimat där folk vill bo och arbeta.

Kontakterna med näringslivet från kommunens sida skall ske i enkla och obyråkratiska former. Företagare och företagande skall välkomnas och få bästa möjliga support av kommunens administration.

Vi skall utnyttja de resurser som finns i Västerås av mänskligt kapital och att vi har en bra högskola som kan utvecklas. I detta perspektiv ingår att göra Västerås till en attraktiv Mälarstad dit folk flyttar och detta skapar också underlag för mer arbete i såväl industri som servicesektor.

Vi vill uppmuntra hemtagande av strategiska utvecklingsprojekt till Västerås från den globala arenan.

Staden Västerås konkurrerar med tusen andra städer globalt och måste tänka affärsmässigt. Genom flera privata serviceleverantörer av offentliga tjänster kommer jobben att växa på ett naturligt och sunt sätt.

Staden skall marknadsföras professionellt på den globala arenan till exempel genom att vi har världens robottätaste område på Finnslätten. Vi skall slå vakt om högskolan och uppmuntra den att profilera sig på tekniska framtidsområden och aktivt delta i de globala nätverken. Vi vill också göra högskolan till universitet eller Tekniskt universitet i Västerås.

Slutligen vill vi utveckla nya samarbetsformer med näringsliv och forskning så att vi kan profilera Västerås på den globala arenan och indirekt bidra till kvalificerad jobbtillväxt.

Bengt-Åke Nilsson

Karl-Erik Andersson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons